Global Chant Database Global Chant Database

Text index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

List of texts: Bu

Bud  Buh  Buo  Bur  


Buď chvála Bohu Otci i Synu i Duchu svatému

Buď chvála Bohu Otci i Synu i Duchu Svatému > Congaudent Angelorum chori gloriose

Buď od nás slaven věčný Král Davidův

Buď pak my neb anďel s nebe

Budiž Bože mé silné doufání a zažeň ode mne zoufání

Budiž chvála Bohu Otci našemu milému tvorci

Budiž chvála tobě Pane Bože jenžs stvořil nás

Budiž chvála tobě Pane Bože jenžs stvořil nás > Laus tibi Christe

Budiž chvála tobě Pane Bože jenžs stvořil nás > Laus tibi rex qui es creator

Budiž chvála velebné Trojici svaté jedinému Hospodinu

Budiž slavně veleben Pán Bůh v Trojici jeden

Budiž veleben Pán Bůh náš pochválen

Budiž veleben Pán Bůh náš pochválen > Gott sei gelobet und gebenedeiet

Buďme vděční nynie toho dobrodienie

Buďmež vděční nyní toho dobrodiní

Bůh dobrý dobroty své v sobě nemoha tajiti

Bůh izrahelskému lidu nezbednému > Pohleď každý nyní co mezi křesťany

Bůh k večeři své veliké ač zůve lidi všeliké

Bůh láska jest jakož jemu Svatý Jan dává tu čest

Bůh náš jest milostivý a my lid jeho hříšný

Bůh náš stvořil člověka prvního vsadiv jej v ráj

Bůh náš věčný a nebeský všemohoucí Pán

Bůh náš všemohoucí vstal z mrtvých žádoucí

Bůh od věčnosti nesmírné moudrosti konce nemaje

Bůh Otec nebeský přede všemi věky

Bůh Otec pro hříchy lidu svého

Bůh Otec Syn i Duch svatý trůj v osobách

Bůh otec z pouhé milosti poslal syna z své výsosti

Bůh Pán stvořil člověka prvního vsadil jej v ráj

Bůh svatý převelmi dobrý

Bůh věčný a všemohoucí stvořitel sám všech věcí

Búh všemohoucí vstal z mrtvých žádoucí

Buoh jest přijimač podstatný každého kdož jesť zvolený

Buoh milý a hospodář múdrý maje moc a v moci dobrý

Buoh Otec nebeský přede všemi věky Syna svého zplodil

Buoh Otec pro hříchy lidu svého

Burgundorum vesaniA meditatur inaniA dum in regem fremuerunT hunc pro fide peremerunT alleluia


Global Chant Database
Global Chant Database