Global Chant Database Global Chant Database

Text index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

List of texts: Dn

Dne  Dno  


Dnes hodu tak přeslavného

Dnes raduj se z narození neb jest přišlo spasení

Dnešní den Ježíš splnil což jest svým věrným zaslíbil

Dnešní den milý Syn boží dárce nebeského zboží

Dnešní den se raduje lidské pokolení

Dnešní den všickni křesťané tvorci svému

Dnešního dne splnilo se přiřčení Pána Ježíše

Dnešního dne splnilo se slíbení Pána Ježíše

Dnešního dne vstal Stvořitel z mrtvých

Dnešního dne vstal z mrtvých Pán Ježíš

Dnové rozpuštění pomíjejí dnové svatého pokání nastávají > Dies absoluti


Global Chant Database
Global Chant Database