Global Chant Database Global Chant Database

Text index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

List of texts: Ej

Eji  Eju  


Ej Bohu našemu chvály cti hodnému

Ej Bože rač se ozvati nechtějž déle meškati > Deus qui similis erit tibi

Ej již se den nachyluje prosmež ať se Bůh smiluje

Ej lide právě kající Pána Boha se bojící

Ej noc se již přiblížila světlost slunečná odešla

Ej nuž chválu vděčnou vzdávejmež věrní Pánu (též Aj nuž chválu...)

Ej nuž chválu vděčnou vzdávejmež věrní Pánu (též Aj nuž chválu...) > Eia recolamus laudibus piis

Ej nuž ctného pána svého velebmež bez přestání

Ej nuž duše věrná naň patř smrtí potřeného opatř

Ej nuž kněze podstatného važme drahé služby jeho

Ej nuž lační žízniví sytosti božské žádostiví

Ej nuž my dítky spolu křtem posvěcené

Ej nuž nyní vesele Ježíše Spasitele kterýž vstal z mrtvých

Ej nuž všickni věrní spolu požívejme Páně stolu

Ej Pán náš milostivý a my jeho lid hříšný

Ej Panna porodila syna velmi krásného na svět jej provodila

Ej Panna porodila syna velmi krásného na svět nám jej vyvedla

Ej věřmež vuobec křesťané v tom nepochybujme

Ej vstávajíce již z tohoto lože > Na lůže jdouce tobě se modlíme

Ej všickni my nyní v tomto shromáždění

Ej všickni spolu zpívejme a chválu vzdávejme

Ejice primum hypocrita trabem de oculo tuo et tunc videbis ut educas festucam de oculo fratris tui alleluia

Ejicientes eum extra civitatem

Ejicientes eum extra civitatem lapidabant et testes deposuerunt vestimenta sua secus pedes adolescentis qui vocabatur Saulus

Ejus ergo sub tramite multi dum certant vivere locis florent duodenis fulget ipse miraculis

Ejus forma venustatis sed

Ejus quoque laudabile


Global Chant Database
Global Chant Database