Global Chant Database Global Chant Database

Text index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

List of texts: Je

Jed  Jeh  Jen  Jer  Jes  Jez  


Jedním hlasem tímto časem všichni spolu zpívejme

Jednorozeného Syna Otce jenž se vtělil v přečisté panence

Jehož země moře nebe chválí svého Stvořitele

Jenžs sám svatý pravdomluvný klíč Davidův v rukou máš

Jeremiáš prorok věrný maje své doufání

Jeroným svatý byl jest rychle jatý

Jerusalem cito veniet salus

Jerusalem cito veniet salus tua quare moerore consumeris numquid consiliarius non est tibi quia innovabit te dolor salvabo te et liberabo te noli timere

Jerusalem gaude gaudio magno

Jerusalem gaude gaudio magno quia veniet tibi salvator alleluia

Jerusalem Jerusalem quae occidis

Jerusalem luge et exue te

Jerusalem luge et exue te vestibus jucunditatis induere cinere et cilicio quia in te est occisus salvator Israel

Jerusalem plantabis vineam in

Jerusalem plantabis vineam in montibus tuis et exsultabis quia dies domini veniet surge Sion convertere ad deum tuum gaude et laetare Jacob quia de medio gentium salvator tuus veniet

Jerusalem quae aedificatur Laetatus sum In his

Jerusalem quae aedificatur ut

Jerusalem respice ad orientem

Jerusalem respice ad orientem et vide alleluia

Jerusalem surge et exue

Jerusalem surge et sta in

Jerusalem surge et sta in excelso et vide jucunditatem quae veniet tibi a deo tuo

Jeruzaléme město nebeského krále > Terribilis est locus iste

Jeruzaléme vstaň osvěč se křesťanský lide

Jestiť každému potřebí pro rozličná zavedení

Jestiť potřebné modlení neuvoď nás v pokušení

Jestiť příklad každičkému mládenci

Jestiť psáno dávním rokem Jeremiášem prorokem

Jestiť psáno dávním rokem Jeremiášem prorokem > Rex Christe factor omnium

Jesu amor unice

Jesu ccrcna virginum

Jesu Christe auctor vitae qui

Jesu Christe patris unigenite

Jesu Christe pie restaurator die

Jesu Christi domini gratia

Jesu corona caelitum

Jesu corona celsior et

Jesu corona virginum per quem

Jesu decus angelicum

Jesu dulcis Mater bona mundi

Jesu dulcis memoria

Jesu Mater deica virginum Maria

Jesu nostra redempcio

Jesu nostra redemptio amor et

Jesu nostra redemptio amor et desiderium deus creator omnium homo in fine temporum

Jesu quadragenariae dicator

Jesu quadragenariae dicator abstinentiae qui ob salutem mentium praeceperas jejunium

Jesu redemptor omnium perpes

Jesu redemptor optime ad Mariam nos imprime ut mundi advocata pari forma nos visitet sicut fecit Elisabeth per summam pietatem mores et actus dirigat et ad caelos alliciat per gratiam collatam

Jesu redemptor saeculi verbum

Jesu rex admirabilis

Jesu rex regum omnium

Jesu sacrator mentiuin

Jesu sacrator mentium

Jesu salvator saeculi

Jesu salvator saeeu..-

Jesum de Maria

Jesum Nazarenum crucifixum quaerimus

Jesum quaeritis Nazarenum crucifixum surrexit non est hic

Jesum quem quaeritis non est

Jesum qui crucifixus est

Jesum qui crucifixus est quaeritis alleluia non est hic surrexit enim sicut dixit vobis alleluia

Jesum tradidit impius summis

Jesum tradidit impius summis principibus sacerdotum et senioribus populi Petrus autem sequebatur a longe ut viderent finem

Jesus autem cum jejunasset

Jesus autem cum jejunasset quadraginta diebus et quadraginta noctibus postea esuriit

Jesus autem eo quod maneat

Jesus autem transiens per

Jesus autem transiens per medium illorum ibat

Jesus Christus dum cernitur

Jesus Christus nostra salus

Jesus dum vocat Mariam per sororem nuntiam surgit illa cito et exiit ei obviam et cum venisset ubi erat ad pedes ejus plorans procidebat

Jesus flos Maria virgula verque tempus floris flos Nazareth patria plena sunt decoris

Jesus haec dicens clamabat

Jesus haec dicens clamabat qui habet aures audiendi audiat

Jesus junxit se discipulis

Jesus junxit se discipulis suis in via et ibat cum illis oculi eorum tenebantur ne eum agnoscerent et increpabat eos dicens o stulti et tardi corde ad credendum in his quae locuti sunt prophetae alleluia

Jesus refulsit omnium pius

Jesus respondens mulieri

Jesus stetit in medio Angelus Domini

Jezu Kriste králi nejmocnější

Jezu Kriste my zajisté tobě na čest zpíváme

Jezu Kriste náš přeslavný králi dejž ať tvůj lid

Jezu Kriste náš spasiteli k nám jsi přišel

Jezu Kriste Pane boží synu jenž jsi zajisté

Jezu Kriste panny čisté synu Marie

Jezu Kriste rač svou milost dáti

Jezu Kriste spasiteli náš jenž v nebi i v zemi moc máš

Jezu Kriste světlo věčné jenž zaháníš temnosti noční

Jezu Kriste synu boží plný nebeského zboží

Jezu Kriste štědrý kněže s Otcem s Duchem jeden Bože

Jezu Kriste tys zajisté syn pravý Boha Otce > Maria cnost urozenost

Jezu Kriste Vykupiteli jenžs vstal z mrtvých ráno

Jezu Kriste z panny čisté synu Marie

Jezu Kristovu vstoupení k nebeskému otci

Jezukriste králi Pane zmilelý Bohem Otcem slavný

Jezukriste králi ty si hodný vší chvály > Mens surgat fidelium

Jezukriste milý králi daj bychom se hřiechuov báli

Jezus Kristus Bůh člověk moudrost Otce svého

Ježíš dobrý sám jediný dobrovolně bez viny

Ježíš k Pilátovi ráno veden tu naň žalováno > Stabat mater dolorosa

Ježíš Kristus božská moudrost nad Jeruzalemem ukázal

Ježíš Kristus božská moudrost vydal církvi tuto svátost

Ježíš Kristus Bůh člověk moudrost Otce svého

Ježíš Kristus byv pokorný a svého otce poslušný

Ježíš Kristus jsa Bůh pravý Otce Syn jednorozený

Ježíš Kristus jsa Bůh pravý Otce Syn jednorozený > Audi benigne conditor

Ježíš Kristus král nejvyšší přijdeť sem s nebeskou říši

Ježíš Kristus milostivý vydal věrným pokrm živý

Ježíš Kristus náš milý pán jsa nám od Otce dán

Ježíš Kristus náš milý pán přišed na svět ukázal nám

Ježíš Kristus sám o příchodu svém k nám

Ježíš Kristus umučený a mukami usmrcený

Ježíš Pán milostivý pro svůj lid velmi hříšný

Ježíš pán náš (jsa) Bůh mocný od věčnosti

Ježíš Pán přirovnal volené své kteříž dobré skutky činí

Ježíš Pilátovi ráno vydán tu naň žalováno

Ježíš přiveden na místo popravné dali jemu octa

Ježíše božího Syna každá kteráž jest duše věrná milujeť

Ježíše božího Syna každá kteráž jest duše věrná milujeť > Assunt festa jubilea

Ježíše Pána nového rození vizme

Ježíše zákoník žádal aby s ním obědval

Ježíši dej pomoc z nebe dnešní den

Ježíši králi laskavý všem tvým věřícícm

Ježíši králi milostivý jediný sáms dobrý

Ježíši Kriste od Boha poslaný z panny přečisté

Ježíši Kriste od Boha poslaný z panny přečisté > Šebestiane svatý mučedníče

Ježíši Kriste přeslavný králi jenž jsi nás vykoupil

Ježíši Kriste přeslavný králi jenž jsi nás vykoupil > Es wollt uns Gott genädig sein

Ježíši Kriste tebeť čistá panna počala i porodila

Ježíši milý na nás přelaskavý čímť my se odplatíme

Ježíši náš Spasiteli my tobě velmi děkujeme

Ježíši Pane nejvyšší nad tě žádný lepší

Ježíši posvětiteli dní čtyridceti utrpení

Ježíši tváť jest památka sladší nad střed všeho světa

Ježíši tváť jest památka sladší nad střed všeho světa > Jesu dulcis memoria


Global Chant Database
Global Chant Database