Global Chant Database Global Chant Database

Text index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

List of texts: Ji

Jis  


Jistěť není darmní což nám Písma svědčí

Již kohút zpívá pána svého vzývá vstaniž člověče

Již kohút zpívá pána svého vzývá vstaniž člověče > Ukřižovaný Kristus požehnaný

Již křesťané věrní buďmež toho vděčni

Již o třetím se bude zpívati hříchu smrtedlném

Již Pán nad pány Kristus Bůh pravý

Již se blíží smrt Kristova važ každý tato slova

Již se jest Syn boží vtělil a nás hříšné obveselil

Již se páše všecko zlé těchto časův svobodně

Již se připravme k boji nebo ďábel o to stojí

Již slunce z hvězdy vyšlo radujte se lidé

Již slunce z hvězdy vyšlo radujte se lidé > Nepoznalť jsem na světě

Již záře vzchodí z temnosti ukazuje se v světlosti

Jižť Babylon velmi klesá rány boží hodně nesa

Jižť jest čas hodina svých se hřiechuov káti

Jižť jest čas vzhůru vstáti tělu nedati spáti

Jižť podle Páně ustavení stalo se nyní

Jižť sluší srdce svého k Bohu pozdvihnouti

Jižť záře vzchodí z temnosti ukazuje se v světlosti


Global Chant Database
Global Chant Database