Global Chant Database Global Chant Database

Text index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

List of texts: Ka

Kat  


Katherine solemnia celebret ecclesia

Katherine solempnia celebret ecclesia

Každá duše žádostivá žízní jsoucí naplněna

Každá duše žádostivá žízní súci trápená

Každého času na světě Pán Bůh své volené měl > Kdož jste boží bojovníci

Každého času Pán Bůh své vyvolené zkušovati

Každý čas Pán Bůh na světě míval zvolené

Každý člověk má rozvažovati co jest Pán Bůh ráčil

Každý člověk v prohřešení kteréž proti Bohu činí

Každý duch chválíž Pána jemuž od něho dána

Každý duch chválíž Pána jemuž od něho dána > Ades pater supreme quem

Každý křesťan veliké potěšení má míti

Každý pohleď v tyto časy važ sobě co chce míti

Každý toho času Ducha svatého hlasu

Každý věrný budiž vděčen božího obdaření

Každý věrný prozpěvuj Bohu srdcem děkuj


Global Chant Database
Global Chant Database