Global Chant Database Global Chant Database

Text index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

List of texts: Ke

Kep  Ker  


Ke cti a k chvále Boha věčného mysl i srdce každého

Ke cti Boha nejvyššího v bytu božství jediného

Ke cti chvále tvorci svému všickni věrní zpívejme

Ke cti k chvále Krista krále i Marie matky panny

Ke cti k chvále tvorci svému všickni věrní zpívejme

Ke cti Krista krále prozpěvuj(ž) vesele Sione

Ke cti Krista krále prozpěvuj(ž) vesele Sione > Psallat ecclesia mater illibata

Ke cti Otce nebeského i jeho Syna milého

Ke cti svého Spasitele zpívejmež všickni vesele

Kepletus sancto spiritu

Ker umb ker umb du junger sohn

Kert euch zu mihr o lieben leut


Global Chant Database
Global Chant Database