Global Chant Database Global Chant Database

Text index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

List of texts: Kt

Kte  Kto  


Kteříž mnohé spravedlnosti vyučují

Kteřížkoli pokřtěni jsme ve jménu Trojice svaté

Kterýž člověk zde hledá dobrého

Kto chce Pánu Bohu svému jemu sloužiti > Noci milá pročs tak dlúhá

Kto jste Boží bojovníci poslouchejte nyní

Kto jste boží služebníci posluchajtež nynie

Ktož chce koli spasen býti alleluia každý má silně věřiti alleluia

Ktož jest srdce dbalého a o své spasení plného

Ktož jsú boží bojovníci a zákona jeho

Ktož v rozpustilosti světa dny pomíjejí


Global Chant Database
Global Chant Database