Global Chant Database Global Chant Database

Text index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

List of texts: Lid

Lide  


Lide jenž znáš svého Boha písničku prozpěvuj

Lidé svatí pravdu majíc Boha svého právě znajíc

Lidé tento čas poslední při všech věcech jsou zoufalí

Lide věrný boží zasvěť svátky své Hospodinu

Lidé všickni pozorujte jak tělo s duší bojuje

Lidé všickni pozorujte jak tělo s duší bojuje > Und wöllt ir hören newe mär


Global Chant Database
Global Chant Database