Global Chant Database Global Chant Database

Text index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

List of texts: Mocny


Mocný Bože věčný králi jenžs se vznášel nad vodami

Mocný Bože věčný králi jenžs se vznášel nad vodami > Adsunt festa jubilea

Mocný Kristus v utěšení pekla muk po svítězení

Mocný na tomto světě král Nabochodonosor

Mocný všech věkův králi nejvyšší Pane náš > Dich lobn wir Gott mit eine


Global Chant Database
Global Chant Database