Global Chant Database Global Chant Database

Text index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

List of texts: My

Myr  Mys  


My všickni křesťané vyznáváme z víry z srdce svého

My všickni věříme v jednoho Boha stvořitele nebe i země

My všickni věříme v jednoho Boha v stvořitele nebe země

My zajisté jenž jsme vykúpeni a z muk vysvobozeni

Myrrha et gutta et casia a vestimentis tuis a domibus eburneis ex quibus delectaverunt te filiae regum in honore tuo

Mysl lidská vstaň s věrností

Mysteriorum signifer

Mysterium ecclesiae

Mysterium mirahiie

Mysterium signifer


Global Chant Database
Global Chant Database