Global Chant Database Global Chant Database

Text index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

List of texts: Na

Nab  Nad  Naj  Nam  Nap  Nar  Nas  Nat  Nau  Nav  Naz  


Na čest Bohu vždy zpívejme a s zvířaty chválu vzdejme

Na čest Bohu zpívejme rozumnými hlasy

Na čest krále nebeského i Marie matky jeho

Na čest krále nebeského slouhy Páně zpívejte

Na čest králi nebeskému i Marii matce jeho

Na čest narozenému Pánu světa

Na čest Panně cožť zpieváme

Na čest šťastně hříšníci Kristovi milovníci

Na čest tobě drahé dítě jemuž není rovné v světě

Na Kristovy vyvolené náleží roucho poctivé

Na lůže jdouce tobě se modlíme

Na nebesa vstúpiti chtě s jedenácti stolil

Na počátku církve svaté měli utěšení

Na počátku církve svaté měli utěšení > Pán Bůh slovo Otci rovné v moci v bytu v věku

Na poslední večeři Ježíš Kristus milý

Na poušti lid boží vyvolený

Na zemi jest pokoj lidem když svítězil silný rek ten > Ej ten silný lev udatný

Na zemi pokoj mezi Bohem a lidmi

Nábožnou myslí a vděčnou zdvihněmež žádost

Nábožnými srdci nyní prosby čiňme všickni věrní

Nábožnými srdci nyní prosby čiňme všickni věrní > O dulcedo charitatis

Nadějeť není k žádnému svítání bez dennice vidění

Najmilejší Jezukriste tys náš všech spasení jisté

Nam debet ab omnibuS generacionibuS beatificarI

Nam et ego apostolus ejus sum et in nomine ejus scias te esse salvandam

Nam et ego apostolus ejus sum et novi medicinam

Nam globus igneuS splendor ethereuS sanctam notificanT

Nam infirmis eius precE restauratur sanitaS languor fugit atque veniT optata iucunditaS

Nam ipse a domino et ab angelis eiuS in omnibus cognoscitur honoratuS

Nam per urbanuM opus indicitur et per urbanuM ordini reddituR

Nam qui corde poscit illum propulsato vitio sospes regreditur

Nam sponsum quem quasi leonem ferocem accepit ad te quasi agnum mansuetissimum destinavit

Nam ut attila sub regE hungarorum populuS tyrannidis leta legE seviit increduluS sic sub stephano regnantE vertitur crudelitaS quo figuras transmutarE formatur credulitaS

Nam ut nostrum sanaret vitium sic amoris dedit indicium

Nam vir sanctus hunc matri gravidE ducem prompsit doctrine lucidE

Nam virgo christiferA graciarum munerA refert in datoreM

Nam virtus in infirmitate perficitur

Namque rubus incombustuS moysen qui terruiT hec est virgo que pudorE salvo deum genuiT

Namque rubus incombustus Moyses qui terruit haec est virgo quae pudore salvo deum genuit

Napomínat nás Kristus Pán k tomu což činit ráčil sám

Naposledy modlitbu Páně třemi slovy zavíráme

Nardi Maria pistici sumpsit

Národe český chválíž Boha

Narodil se král židovský vesel se lid izrahelský

Narodil se Kristus Pán veselme se

Narodil se nám dnešní den z Panny syn

Národové zpohanilí v pejše zlosti sobě milí > Quare fremuerunt gentes

Narozenému dítěti Jezu Kristu Pánu > Veselme se všickni nyní

Narození božího jsouce všickni vděčni radujme se dnes z něho

Narození božího všickni vděčni jsouce činíc památku jeho

Narození Páně tento čas pamatujme

Narozenie Pána Jezu Krista jehož porodila Panna čistá

Narozený od věčnosti z Otce před počátkem světa

Narozený od věčnosti z Otce před počátkem světa > Corde natus ex parentis

Narrabo nomen tuum fratribus

Narrabo nomen tuum fratribus meis alleluia in medio ecclesiae laudabo te alleluia alleluia

Narrabo nomen tuum fratribus meis alleluia in medio ecclesie Laudabo te Alleluia alleluia

Narrabo omnia mirabilia tua

Narrantes laudes domini et virtutis ejus

Nascentemque fideM dilatat christicolaruM

Nascetur nobis parvulus et

Nascetur nobis parvulus et vocabitur deus fortis ipse sedebit super thronum david patris sui et imperabit cuius potestas super humerum eius

Nascetur nobis parvulus et vocabitur deus fortis ipse sedebit super thronum David patris sui et imperabit cujus potestas super humerum ejus

Nascitur de Virgine carens omni crimine

Nascitur de Virgine sine viri semine

Nascitur mundo oriens Gabriel ...

Následovati náleží všem těm kdož chtí býti boží

Nastal čas žalostivý pána stvoření všeho

Nastal jest nám (všem) čas vzácný v němžto Pán Bůh všemohoucí

Nastal jest nám den veselý v němž se z panny čisté

Nastal jest nám den veselý v němžto z panny čisté

Nastal nám den přeutěšený

Nastal nám den utěšený Panny Marie veselý

Nastal nám den veselý jenžto z panny čisté

Nastal nám den veselý v němžto z panny čisté

Nastal nám den veselý z rodu královského

Nastalť nám den přeutěšený

Náš milý Jezu Kriste řekls pravím vám zajisté

Naše zde tělo smrtedlné jestiť velmi pokažené

Naši mnohou nedostatečnost Kristus dobře zná

Nata lacte calidO signanter est lotA ut pudore candidO vivat nitens totA

Nativitas est hodie ... pulchritudinem

Nativitas est hodie sanctae ...

Nativitas est hodie sanctae Mariae virginis cujus vita inclyta cunctas illustrat ecclesias

Nativitas esu hodie ... vita

Nativitas gloriosae virginis

Nativitas gloriosae virginis Mariae ex semine Abrahae orta de tribu Juda clara ex stirpe David

Nativitas gloriosae virginis Mariae ex semine Abrahae orta de tribu Juda clara ex stirpe David cujus vita inclyta cunctas illustrat ecclesias

Nativitas pueruli magni quem Regis parvuli

Nativitas tua dei genetrix virgo gaudium annuntiavit universo mundo ex te enim ortus est sol justitiae Christus deus noster qui solvens maledictionem dedit benedictionem et confundens mortem donavit nobis vitam sempiternam

Nativitas tua Dei genitrix

Nativitas tua Del genitrix

Nativitas tua, Dei Genitrix Virgo, gaudium annun t

Nativitatem beate Mariae …

Nativitatem hodiernam per petuae Virginis Genitric

Nativitatem hodiernam perpetuae virginis genetricis dei Mariae sollemniter celebremus qua celsitudo throni processit

Nativitatem hodiernam perpetuae virginis genetricis dei Mariae sollemniter celebremus qua celsitudo throni processit alleluia

Nativitatem hodiernam perpetuae virginis sollemniter celebremus

Nativitatem virginis Mariae

Nativitatem virginis Mariae celebremus Christum ejus filium adoremus dominum

Nativltas est hodie Nativitas gloriosae

Nato domino angelorum chorus

Nato domino angelorum chorus canebat dicens salus deo nostro sedenti super thronum et agno

Natura creans omnia

Nature genitor conserva a morte redemptos facque tuo dignos servicio famulos

Natus est nobis deus de deo lumen de lumine quod erat in principio

Natus est nobis hodie ...

Natus est nobis hodie salvator qui est Christus dominus in civitate David

Natus est nobis hodie Salvator, qui est Christus D

Natus sine semine ex virgine

Naufragantis carnis pudor ubi

Navštěv nás Duše svatý navštěv mistře předobrý

Navštěv nás Duše svatý navštěv mistře předobrý > Veni sancte Spiritus et emitte celitus

Navštěv nás Duše svatý navštěv mistře předrahý

Navštěv nás Kriste žádoucí pane všemohoucí > Poslúchajte smutná slova umučení Jezukrista

Navštěv nás Kriste žádúcí pane světa všemohúcí

Nazaraeus vocabitur puer iste

Nazaraeus vocabitur puer iste vinum et siceram non bibet et omne immundum non manducabit ex utero matris suae

Nazítří ráno přivstavše radu učinili


Global Chant Database
Global Chant Database