Global Chant Database Global Chant Database

Text index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

List of texts: Ra

Rab  Rad  Ram  Rau  


Rabbi quis peccavit homo iste

Rabbi quis peccavit homo iste quod caecus natus est respondit Jesus et dixit neque hic peccavit neque parentes ejus sed ut manifestentur opera dei in illo

Rabbl quid peccavit homo

Radiat graciA iam in puellulA et sapienciA fulget in parvulA

Radiat gratia in puella et sapientia fulget in parvula

Radice nata regia egregia

Radix ex qua bernwardus floruiT generosa et nobilis fuiT Fulget plus eius vite puritaS quam stirpis dignitaS

Radix iesse qui exurget iudicare gentes in eum gentes sperabunt Et erit nomen eius benedictus In secula

Radix Jesse floruit et virga

Radix Jesse quae exsurget

Radix Jesse qui exsurget judicare gentes in eum gentes sperabunt et erit nomen ejus benedictum in saecula

Radost hodu přeslavného alleluia utěš člověka smutného alleluia > Cantemus hymnum gloriae

Radost i utěšení světského veselení nemůž dlouho trvati

Radost nevýmluvná dnešní den jest nám zjevena

Radost nevýmluvná dnešní den jest nám zjevena > Cum sanctis omnibus rem

Radost nevýmluvná nyní nám nastává

Radostně Boha chvalme a moc jeho vyznávejme

Radostně Bohu zpívejme čest chválu vzdávajíce

Radu bezbožní skládali proti Kristu spasiteli

Raduj se každý člověk v tento nynější věk

Raduj se každý věrný vtělil se Pán Kristus

Raduj se Matko synů božích rodičko

Raduj se srdce člověka z hříchů již povstalého

Raduj se svět veškeren vtělil se Pán Buoh dnešní den

Raduj se z toho věrný že se k nám přiblížil Bůh

Radujíc se Kristu Pánu vítěziteli mocnému

Radujme se dočekavše zákon boží již poznavše

Radujme se již tento den v němž Kristus z mrtvých vstal

Radujme se s anděly všickni spolu nyní

Radujme se s anděly všickni spolu nyní > Gaudeamus pariter omnes et singuli

Radujme se společně chválu vzdajme ochotně Bohu Otci

Radujme se společně chválu vzdajme pokorně Bohu Otci

Radujme se v milém Bohu na čest Panny Marie

Radujme se v našem srdci z dobrých věcí

Radujme se v Pánu Kristu a chvalmež jej myslí čistou

Radujme se v Pánu Kristu chváléc Pána Boha Otce

Radujme se v slavných hodech chváléc Boha Otce

Radujme se v slavných hodech chválec Pána Boha v nich

Radujme se veselme se nastal nám utěšený čas

Radujme se veselme se v Spasiteli svém

Radujme se veselme se všickni věrní křesťané

Radujme se veselme se všickni věrní tento den

Radujme se všickni nyní činíc nábožné zpívání

Radujme se všickni nyní činíc pokorné zpívání

Radujme se všickni nyní činíc veselé zpívání

Radujme se všickni nyní na den božího vzkříšení

Radujme se všickni ó by to bylo vždycky

Radujme se všickni věrní na den narození

Radujme se vždy společně chválu vzdávejme ochotně Bohu Otci

Radujme se z Spasitele našeho Krista nám narozeného

Radujmež se spolu v Pánu všickni > Gaudeamus omnes in Domino

Radujmež se všickni jsouce toho vděčni

Radujmež se všickni věrní velebíc svého Boha

Radujtež se v Pánu znovuzrození

Ramos virentes sumpserat

Ramus olive mediI in arca cordis preliI aufert causam et tediI

Rauce noster citharistA cecinit cuius vox istA fit in cruce siciO Hoc refert evangelistA et eius descripciO alleluia alleluia


Global Chant Database
Global Chant Database