Global Chant Database Global Chant Database

Text index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

List of texts: Sm

Smi  Smr  


Smiluj se nad mnou Bože shlaď hříšnost mou > Es wohnet Lieb bei Liebe

Smiluj se nad námi Pane Jezu Kriste ráčiž deště dáti

Smiluj se nad námi Pane neb tebe smutní čekáme

Smrt divnou Boha v těle přišlého

Smrt kteráž žádnému člověku neodpustí > Pohleďte na mne v těžké nemoci

Smrt se blíží každému mladému i starému

Smrt se blíží ukrutná k soudu se připravujme

Smrt se blíží ukrutná k soudu se připravujme > Chceme-li věrní být


Global Chant Database
Global Chant Database