Global Chant Database Global Chant Database

Text index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

List of texts: Sv

Sva  Sve  Svr  


Svaté boží požehnání buď nyní i vždy nad námi

Svaté boží požehnání buď nyní i vždy nad námi > Ite benedicti et electi

Svaté boží vložení o lidském vykoupení

Svaté Trojici jasné Marii panně slavné

Svaté Trojici zpívejme jediného vyznávejme Boha

Svatého Jana ve čtení o Kristovu utrpení

Svatého všech svatých a Krista učastných chvalmež

Svatý Bože Otče všemohoucí na nás laskavý

Svatý Bůh Otec všemohoucí svatý Syn moudrý

Svatý Duch s nebe přišlý naplnil okršlek zemí > Spiritus Domini replevit

Svatý Jan Evangelista miláček Jezukrista

Svatý Jan Evangelista milovník Jezu Krista

Svatý Jan Páně křtitel do žaláře vsazen

Svatý Lukáš o Kristu napsal řeč převelmi jistú

Svatý Lukáš o tom píše člověk jeden bohatý bieše

Svatý Petr mluvil Pánu co dá jiným také jemu

Svatý Václave vévodo české země

Svatých apoštolů božích mučedlníkův Páně

Svědectví vydávali věrní Páně apoštoli

Světlo jsouc bídného světa

Světlo nejtajnější z stolice vyšlo

Světlo nejtajnější z stolice vyšlo > A rea virga prime matris

Světlo se zastkvělo předivné nad námi

Světlo zastkvělo se jest > Lux fulgebit hodie

Světlo zastkvělo se předivné před námi

Svrchní Králi archandělský i lidský

Svrchovaného Krále pochvalmež oslavně

Svrchovaného krále pochvalmež oslavně > Summi triumphum regis


Global Chant Database
Global Chant Database