Global Chant Database Global Chant Database

Text index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

List of texts: Sy

Syn  


Syn Boží Stvořitel milý ponížil své svaté síly > Verbum supernum prodiens

Syn Boží umřev z mrtvých vstal

Syn z panny narozený Boha nejvyššího

Syna krále věčného z nesmírné lásky jeho

Syna Panny Marie ustavičně chvalme

Syna pochvalme z múdrosti kteréž má přílišně dosti

Syna prvorozeného panně od boha daného

Synagoga populorum circumdederunt

Synagoga populorum circumdederunt me et non reddidi retribuentibus mihi mala consumetur domine nequitia peccatorum et diriges justum

Synu čisté děvice pane Jezu Kriste


Global Chant Database
Global Chant Database