Global Chant Database Global Chant Database

Text index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

List of texts: Vs

Vst  


Vstal jest této chvíle ctný Vykupitel

Vstal jest z mrtvých za nás ukřižovaný > Resurexi et adhuc

Vstalť jest Bůh z mrtvých svou mocí

Vstalť jest Kristus slavně z mrtvých

Vstalť jest Kristus z hrobu svého alleluia

Vstalť jest Kristus z hrobu svého alleluia > Surrexit Christus hodie alleluia humano pro solamine alleluia

Vstalť jest Kristus z mrtvých král

Vstalť jest nynie Ježíš z mrtvých

Vstalť jest této chvíle ctný Vykupitel

Vstoupení Kristovo pamatujme z cest jeho se nikam neuchylujme

Vstoupil jest Ježíš na vysokou horu

Vstoupil jest Kristus na nebe alleluia aby věrné pojal k sobě

Vstoupil jest Kristus na nebe dokonav zde práci

Vstoupil Kristus vzhůru z světa nízkosti

Vstoupil Pán Kristus na nebe alleluia vysvobodil vězně

Vstoupil Pán Kristus na nebe alleluia zpomenuv na své sluhy

Vstoupil Pán Kristus na nebe dokonav zde práci

Vstoupiv na nebe dal utěšitele Boha sobě rovného


Global Chant Database
Global Chant Database