Global Chant Database Global Chant Database

Text index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

List of texts: Vy

Vyk  Vym  Vyp  Vyv  Vyz  


Vymítal jest Pán Ježíš z lidí němé ďábelství

Vypravujmež všickni slávu Pána Jezukrista

Vypravujtež nebeští slávu slova vtěleného

Vypravujtež nebeští slávu slova vtěleného > Coeli enarrant gloriam Dei

Vypsal svatý Lukáš zjevně Kristovo vstoupení

Vyšlo slunéčko z hvězdy když jest z Panny vyšel > Sol de stella oritur

Vyvýšená láska pravá nad všecky ctnosti

Vyznání víry křesťanské jest i v Ježíše Krista > Jezu Kriste tys zajisté syn pravý

Vyznávajíce trojího ctěmež Boha jediného

Vyznávejmež se Pánu Bohu hříchův našich


Global Chant Database
Global Chant Database