Global Chant Database Global Chant Database

Text index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

List of texts: Vz

Vzb  Vzd  Vzh  Vzk  


Vzdajmež chválu Pánu Bohu našemu nebeskému králi

Vzdajmež čest chválu Bohu nad všecky požehnanému

Vzdejmež Bohu chválu izrahelskému

Vzdejmež Bohu chválu Pánu našemu nebeskému

Vzdejmež chválu Bohu Otci kterýž stvořil všecky věci

Vzdejmež chválu Bohu spolu všickni věrní

Vzdejmež chválu děkování Pánu Bohu mocnému > Hej hej pomáhej milý

Vzdejmež chválu myslí stálou otci věčnému

Vzdejmež chválu nebeskému Pánu věčnému stvořiteli

Vzdejmež chválu Pánu i Bohu všemohoucímu

Vzdejmež chválu po všechny věky > Laudem Deo dicam per secula

Vzdejmež chválu velebnému Pánu Jezu Kristu

Vzdejmež čest Bohu svému z jeho dobrodiní

Vzdejmež čest chválu Bohu nade všecky požehnanému

Vzhlédniž na nás pane tento čas poslední

Vzkříšení Spasitele svého chval každý člověk

Vzkříšení Spasitele svého chval každý člověk > Hoc festum venerantes concordi voce


Global Chant Database
Global Chant Database