Global Chant Database Global Chant Database

Text index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

List of texts: Zd

Zdr  


Zdráv buď králi nebeský zemský Otče vší milosti > Salve Rex celi et terre

Zdráv buď králi nebeský zemský plný vší milosti

Zdráv buď Kriste Boha věčného

Zdráva Bohem pozdravena rodičko blahoslavená

Zdráva buď přeslavná matko Ježíšova

Zdráva císařovno vší cnosti a víry lásky

Zdráva dívko šťastná Matičko boží

Zdráva hvězdo mořská hříšným svítící

Zdráva jenž jsi pozdravena andělem poslem od Boha

Zdráva Jerarchia z nebe o Maria

Zdráva jsi hvězdo nebeská rodičko Maria

Zdráva královno slavnosti očištění naší zlosti

Zdráva Maria panno Trojice svaté schráno

Zdráva Matko syna Božího zdráva království nebeského

Zdráva oběti předůstojná v toběť jest moc hojná

Zdráva panno čistá matko Pána Krista

Zdráva Panno Maria tebe sobě zvolila

Zdráva Panno panen svatá tebou moc ďáblu odjata

Zdráva plná milosti pozdravenas z výsosti

Zdráva rodičko svatá porodilas těhotná krále

Zdráva růže stkvoucí panenko najkrajší

Zdráva růže stkvoucí Panno Maria přežádoucí

Zdráva svatá Trojice přeslavná

Zdrávas Jerarchia z nebes o Maria

Zdrávas nejsvětější královno milostiTrojice svaté

Zdrávas oběti jasná na tě sluší čest krásná

Zdrávas Panno čistá všech hříšných obrano

Zdrávas Panno dřevo rajské dalas ovoce nebeské > Zdrávas královno nebeská

Zdrávas Panno vší dobroty Bohem vyvolená

Zdrávas plná milosti pozdravenas z výsosti

Zdrávas schráno svatéTrojice zdráva ty čistoty stolice

Zdrávas svatá Trojice přeslavná


Global Chant Database
Global Chant Database