Global Chant Database Global Chant Database

Text index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

List of texts: Zp

Zpi  Zpo  Zpr  Zpu  


Zpívaj jazyk přeslavného tajemství těla svatého

Zpívej choti Kristova církvi radostná

Zpívej jazyk křesťanský ke cti knězi věčnému

Zpívej jazyk křesťanský vítězství velebného

Zpívej jazyk o přeslavném boji rytířském

Zpívej jazyk přeslavného boje usilování

Zpívej jazyk přeslavného tajemství těla svatého

Zpívej jazyk v potěšení Kristovo umučení vyznávaje

Zpívej píseň zákona nového vybranáť jest ze čtení svatého

Zpívej s pláčem přežalostně jenžs v víře nebyl živ ctnostně

Zpívej věrný přeradostně jenžs byl v víře živ ctnostně

Zpívejme všickni vesele chválíc svého Spasitele Jezu Krista

Zpívejme(ž) věrní společně chválu srdečnou radostně

Zpívejmež my nyní v tomto shromáždění

Zpívejmež my věrní v tomto shromáždění

Zpívejmež my vesele k slávě svého Spasitele

Zpívejmež na čest našeho Spasitele > Puer natus in Bethleem unde gaudet Jerusalem

Zpívejmež píseň svatou o Panně Marii

Zpívejmež všickni vesele chválíc Krista Spasitele kterýž vstoupil

Zpívejmež všickni vesele chválíc svého Stvořitele Jezu Krista

Zpomínejme všichni nyní v tomto provázení

Zpomínejme všickni věrní v tomto provázení

Zprávce domu božího syna jeho vlastního

Způsobmež se všickni k tomu hodu převelebnému


Global Chant Database
Global Chant Database