Global Chant Database Global Chant Database

Text index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

List of texts: J

Ja  Jd  Je  Jh  Ji  Jj  Jl  Jm  Jo  Js  Ju  


Jacob autem genuit Joseph

Jacob sydus canduit Aaron virga floruit

Jacobe juste Jesu frater

Jacta cogitatum tuum in Domino, et ipse te enutrie

Jak jest bezpečné bydlení v božím opatrování > Z hlubokosti volám k tobě

Jak jest Pán Bůh předivný v skutcích svých

Jak jsem ovdověla česká koruna od nepřátel okolních

Jak na světě člověku každému

Jak rozkošní Pane tvoji stánkové jsou > Ej neštěstí skoroliž mne pomineš

Jakož o tom proroci svatí zvěstovali

Jakožto jelen k vodám k tobě Bože volám

Jakožto noc tmami obsazena zří div časy

Jakožto růže překrásná důstojná Panna Maria

Jakž první člověk uvěřil ďáblu ihned víru boží potratil

Jakž první člověk uvěřil ďáblu ihned víru boží potratil > Mensch willst du leben seliglich

Jakžto dennice překrásná jest vyšla > Venit in mundum rutilans propago

Jakžto hvězda přejasná Panna převelmi krásná

Jakžto růžička překrásná a jakžto hvězda přejasná

Jam adest dies iubileus

Jam annus jubileus redierat

Jam blande jam terroribus

Jam bone pastor Petre clemens

Jam bone pastor Petre clemens accipe vota precantum et peccati vincula resolve tibi potestate tradita qua cunctis caelum verbo claudis aperis

Jam caligo noctis in lucem vertitur

Jam carmine mellifluo

Jam Christe sol /justitiae

Jam Christe sol justitiae

Jam Christi thalamum scandit Catharina beatum juncta suo sponso pro quo tulit aspera mundo

Jam Christo juncta sponsoque tuo sociata

Jam Christus ab inferis

Jam Christus ascendit polum

Jam Christus astra ascenderat

Jam Christus sol .iustitiae

Jam consurgunt pueri

Jam corpus ejus corpori meo

Jam corpus ejus corpori meo sociatum est et sanguis ejus ornavit genas meas cujus mater virgo est cujus pater feminam nescit

Jam cum sanctis gaudebit in

Jam cuncti psallite mentes

Jam decus lactentium Nicolaus

Jam enim hiems

Jam fulget oriens

Jam hiems transiit ... surge

Jam hiems transiit ... flores

Jam hiems transiit imber abiit et recessit surge amica mea et veni

Jam laetus moriar quia vidi

Jam latius innotuit quasi lampas emicuit sic Benedictus celebris frequentatus a populis

Jam liber patris furiae non cedit effrenati clamans se voluntarie pro Christo mala pati

Jam lucis orto sidere deum

Jam lucis orto sidere deum precemur supplices ut in diurnis actibus nos servet a nocentibus

Jam lucis orto sidere fulget dies

Jam lucis splendor rutilat

Jam morte victor obruta

Jam noctis umbrae concidunt

Jam non dicam vos servos sed

Jam non dicam vos servos sed amicos meos quia omnia cognovistis quae operatus sum in medio vestri alleluia accipite spiritum sanctum in vobis paraclitum ille est quem pater mittet vobis alleluia

Jam non multa loquar vobiscum venit enim princeps mundi hujus et in me non habet quicquam sed ut cognoscat mundus quia diligo patrem et sicut mandatum dedit mihi pater sic facio alleluia

Jam per terras Kagne pater Nicholae

Jam prestolantes gloriam

Jam pueri flores spirant

Jam quodammodo Dum vero adhuc

Jam regina discubuit

Jam satis terris nivis atque dirae

Jam sol recedit igneus

Jam surgit hora tertia

Jam ter quaternis trahitur

Jam tibi fili carissime

Jam toto subitus vesper eat polo

Jam verbum deitatis

Jam virtus almi numinis

Jan v zjevení svatý evangelista Bohu věrný

Janitor caeli doctor orbis pariter

Januarius Felix Philippus Sylanus Alexander Vitalis et Marualis hi septem fratres cum matre sua felicitate coronati sunt

Jasná hvězda svítí ctná Panna Marie

Jasná hvězda vyšla jest z rodu a z kmene Jesse

Jasná záře vyšla jest svú světlostí svítívší

Jasnost krále mocného vzkříšení slavného veselme se všickni

Jasnost krále nebeského vzkříšení slavného veselme se všickni

Jáť jsem v tom rozveselen

Jáť jsem v tom rozveselen > Letatus sum in hic

Jáť jsem volal vším srdcem žádal

Jáť v Pánu Bohu svém doufám jej za svou obranu mám > In Domino confido

Jáť vstupuji (dí Pán) v nebe k Otci svému > Ascendo ad Patrem meum

Jazyk lidský i andělský zpívaj sladké písničky

Jazyk lidský nemůže vypraviti toho

Jdětež požehnaní Páně vyvolení

Jeden Bůh v bytu trůj v osobách jest

Jedním hlasem tímto časem všichni spolu zpívejme

Jednorozeného Syna Otce jenž se vtělil v přečisté panence

Jehož země moře nebe chválí svého Stvořitele

Jenžs sám svatý pravdomluvný klíč Davidův v rukou máš

Jeremiáš prorok věrný maje své doufání

Jeroným svatý byl jest rychle jatý

Jerusalem cito veniet salus

Jerusalem cito veniet salus tua quare moerore consumeris numquid consiliarius non est tibi quia innovabit te dolor salvabo te et liberabo te noli timere

Jerusalem gaude gaudio magno

Jerusalem gaude gaudio magno quia veniet tibi salvator alleluia

Jerusalem Jerusalem quae occidis

Jerusalem luge et exue te

Jerusalem luge et exue te vestibus jucunditatis induere cinere et cilicio quia in te est occisus salvator Israel

Jerusalem plantabis vineam in

Jerusalem plantabis vineam in montibus tuis et exsultabis quia dies domini veniet surge Sion convertere ad deum tuum gaude et laetare Jacob quia de medio gentium salvator tuus veniet

Jerusalem quae aedificatur Laetatus sum In his

Jerusalem quae aedificatur ut

Jerusalem respice ad orientem

Jerusalem respice ad orientem et vide alleluia

Jerusalem surge et exue

Jerusalem surge et sta in

Jerusalem surge et sta in excelso et vide jucunditatem quae veniet tibi a deo tuo

Jeruzaléme město nebeského krále > Terribilis est locus iste

Jeruzaléme vstaň osvěč se křesťanský lide

Jestiť každému potřebí pro rozličná zavedení

Jestiť potřebné modlení neuvoď nás v pokušení

Jestiť příklad každičkému mládenci

Jestiť psáno dávním rokem Jeremiášem prorokem

Jestiť psáno dávním rokem Jeremiášem prorokem > Rex Christe factor omnium

Jesu amor unice

Jesu ccrcna virginum

Jesu Christe auctor vitae qui

Jesu Christe patris unigenite

Jesu Christe pie restaurator die

Jesu Christi domini gratia

Jesu corona caelitum

Jesu corona celsior et

Jesu corona virginum per quem

Jesu decus angelicum

Jesu dulcis Mater bona mundi

Jesu dulcis memoria

Jesu Mater deica virginum Maria

Jesu nostra redempcio

Jesu nostra redemptio amor et

Jesu nostra redemptio amor et desiderium deus creator omnium homo in fine temporum

Jesu quadragenariae dicator

Jesu quadragenariae dicator abstinentiae qui ob salutem mentium praeceperas jejunium

Jesu redemptor omnium perpes

Jesu redemptor optime ad Mariam nos imprime ut mundi advocata pari forma nos visitet sicut fecit Elisabeth per summam pietatem mores et actus dirigat et ad caelos alliciat per gratiam collatam

Jesu redemptor saeculi verbum

Jesu rex admirabilis

Jesu rex regum omnium

Jesu sacrator mentiuin

Jesu sacrator mentium

Jesu salvator saeculi

Jesu salvator saeeu..-

Jesum de Maria

Jesum Nazarenum crucifixum quaerimus

Jesum quaeritis Nazarenum crucifixum surrexit non est hic

Jesum quem quaeritis non est

Jesum qui crucifixus est

Jesum qui crucifixus est quaeritis alleluia non est hic surrexit enim sicut dixit vobis alleluia

Jesum tradidit impius summis

Jesum tradidit impius summis principibus sacerdotum et senioribus populi Petrus autem sequebatur a longe ut viderent finem

Jesus autem cum jejunasset

Jesus autem cum jejunasset quadraginta diebus et quadraginta noctibus postea esuriit

Jesus autem eo quod maneat

Jesus autem transiens per

Jesus autem transiens per medium illorum ibat

Jesus Christus dum cernitur

Jesus Christus nostra salus

Jesus dum vocat Mariam per sororem nuntiam surgit illa cito et exiit ei obviam et cum venisset ubi erat ad pedes ejus plorans procidebat

Jesus flos Maria virgula verque tempus floris flos Nazareth patria plena sunt decoris

Jesus haec dicens clamabat

Jesus haec dicens clamabat qui habet aures audiendi audiat

Jesus junxit se discipulis

Jesus junxit se discipulis suis in via et ibat cum illis oculi eorum tenebantur ne eum agnoscerent et increpabat eos dicens o stulti et tardi corde ad credendum in his quae locuti sunt prophetae alleluia

Jesus refulsit omnium pius

Jesus respondens mulieri

Jesus stetit in medio Angelus Domini

Jezu Kriste králi nejmocnější

Jezu Kriste my zajisté tobě na čest zpíváme

Jezu Kriste náš přeslavný králi dejž ať tvůj lid

Jezu Kriste náš spasiteli k nám jsi přišel

Jezu Kriste Pane boží synu jenž jsi zajisté

Jezu Kriste panny čisté synu Marie

Jezu Kriste rač svou milost dáti

Jezu Kriste spasiteli náš jenž v nebi i v zemi moc máš

Jezu Kriste světlo věčné jenž zaháníš temnosti noční

Jezu Kriste synu boží plný nebeského zboží

Jezu Kriste štědrý kněže s Otcem s Duchem jeden Bože

Jezu Kriste tys zajisté syn pravý Boha Otce > Maria cnost urozenost

Jezu Kriste Vykupiteli jenžs vstal z mrtvých ráno

Jezu Kriste z panny čisté synu Marie

Jezu Kristovu vstoupení k nebeskému otci

Jezukriste králi Pane zmilelý Bohem Otcem slavný

Jezukriste králi ty si hodný vší chvály > Mens surgat fidelium

Jezukriste milý králi daj bychom se hřiechuov báli

Jezus Kristus Bůh člověk moudrost Otce svého

Ježíš dobrý sám jediný dobrovolně bez viny

Ježíš k Pilátovi ráno veden tu naň žalováno > Stabat mater dolorosa

Ježíš Kristus božská moudrost nad Jeruzalemem ukázal

Ježíš Kristus božská moudrost vydal církvi tuto svátost

Ježíš Kristus Bůh člověk moudrost Otce svého

Ježíš Kristus byv pokorný a svého otce poslušný

Ježíš Kristus jsa Bůh pravý Otce Syn jednorozený

Ježíš Kristus jsa Bůh pravý Otce Syn jednorozený > Audi benigne conditor

Ježíš Kristus král nejvyšší přijdeť sem s nebeskou říši

Ježíš Kristus milostivý vydal věrným pokrm živý

Ježíš Kristus náš milý pán jsa nám od Otce dán

Ježíš Kristus náš milý pán přišed na svět ukázal nám

Ježíš Kristus sám o příchodu svém k nám

Ježíš Kristus umučený a mukami usmrcený

Ježíš Pán milostivý pro svůj lid velmi hříšný

Ježíš pán náš (jsa) Bůh mocný od věčnosti

Ježíš Pán přirovnal volené své kteříž dobré skutky činí

Ježíš Pilátovi ráno vydán tu naň žalováno

Ježíš přiveden na místo popravné dali jemu octa

Ježíše božího Syna každá kteráž jest duše věrná milujeť

Ježíše božího Syna každá kteráž jest duše věrná milujeť > Assunt festa jubilea

Ježíše Pána nového rození vizme

Ježíše zákoník žádal aby s ním obědval

Ježíši dej pomoc z nebe dnešní den

Ježíši králi laskavý všem tvým věřícícm

Ježíši králi milostivý jediný sáms dobrý

Ježíši Kriste od Boha poslaný z panny přečisté

Ježíši Kriste od Boha poslaný z panny přečisté > Šebestiane svatý mučedníče

Ježíši Kriste přeslavný králi jenž jsi nás vykoupil

Ježíši Kriste přeslavný králi jenž jsi nás vykoupil > Es wollt uns Gott genädig sein

Ježíši Kriste tebeť čistá panna počala i porodila

Ježíši milý na nás přelaskavý čímť my se odplatíme

Ježíši náš Spasiteli my tobě velmi děkujeme

Ježíši Pane nejvyšší nad tě žádný lepší

Ježíši posvětiteli dní čtyridceti utrpení

Ježíši tváť jest památka sladší nad střed všeho světa

Ježíši tváť jest památka sladší nad střed všeho světa > Jesu dulcis memoria

Jhesu dulcis Mater bona mundi

Jhesu Kriste králi Pane zmilelý s Bohem Otcem slavný

Jhesu Mater deica virginum Maria

Jhesus Christus dum cernitur

Jhesus christus gotes son von ewikeit

Jhesus Christus nostra salus

Jistě hodné jest s vážností v uctivosti míti

Jistěť není darmní což nám Písma svědčí

Již kohút zpívá pána svého vzývá vstaniž člověče

Již kohút zpívá pána svého vzývá vstaniž člověče > Ukřižovaný Kristus požehnaný

Již křesťané věrní buďmež toho vděčni

Již o třetím se bude zpívati hříchu smrtedlném

Již Pán nad pány Kristus Bůh pravý

Již se blíží smrt Kristova važ každý tato slova

Již se jest Syn boží vtělil a nás hříšné obveselil

Již se páše všecko zlé těchto časův svobodně

Již se připravme k boji nebo ďábel o to stojí

Již slunce z hvězdy vyšlo radujte se lidé

Již slunce z hvězdy vyšlo radujte se lidé > Nepoznalť jsem na světě

Již záře vzchodí z temnosti ukazuje se v světlosti

Jižť Babylon velmi klesá rány boží hodně nesa

Jižť jest čas hodina svých se hřiechuov káti

Jižť jest čas vzhůru vstáti tělu nedati spáti

Jižť podle Páně ustavení stalo se nyní

Jižť sluší srdce svého k Bohu pozdvihnouti

Jižť záře vzchodí z temnosti ukazuje se v světlosti

jjmperat ubi Jesus Scande thronum

Jlihil inquinatum in eam

jLrrnuebant patri ejus

Jméno boží veliké Emanuel jenž zvěstoval anděl

Jméno Páně oslavoval svatý Pavel

Jméno tvé Jezu Kriste Pane jako věže pevná stane

Jméno tvé Jezu Kriste Pane jako věže pevná stane > Komm heiliger Geist Herre Gott

Joanne Baptista praecursore …

Joannem Baptistam praecursorem domini

Joannes apostolus ... a Christo

Joannes apostolus ... vlrgo

Joannes apostolus et evangelista virgo est electus a domino atque inter ceteros magis dilectus

Joannes autem apostolus virgo dei electus cui virginem matrem dominus virgini commendavit

Joannes autem cum audisset in

Joannes autem cum audisset in vinculis opera Christi mittens duos de discipulis suis ait illi tu es qui venturus es an alium exspectamus

Joannes baptista arguebat

Joannes Baptista arguebat Herodem propter Herodiadem quam tulerant fratri suo viventi uxorem

Joannes est nomen ejus

Joannes est nomen ejus vinum et siceram non bibet et multi in nativitate ejus gaudebunt

Joannes et Paulus agnoscentes

Joannes et Paulus cognoscentes tyrannidem Juliani facultates suas pauperibus erogare coeperunt

Joannes et Paulus dixerunt ad Gallicanum fac votum deo caeli et eris victor melior quam fuisti

Joannes hic theologus Iste est Joannes

Joannes in principio

Joannes quidem clamabat dicens ego non sum dignus baptizare dominum respondit Jesus et dixit sine modo sic enim decet nos adimplere omnem justitiam

Joannes virgo ceteris

Joannes vocabitur nomen ejus

Joannes vocabitur nomen ejus et in nativitate ejus multi gaudebunt

Job muž svatý Bohu milý neb upřímný a prostý

Johannes et paulus dixerunt ad gallicanum fac votu

Joseph autem mercatus sindonem

Joseph dum intraret in terram

Joseph dum intraret in terram Aegypti linguam quam non novit audivit manus ejus in laboribus servierunt et lingua ejus inter principes loquebatur sapientiam

Joseph fili David noli timere

Joseph fili David noli timere accipere Mariam conjugem tuam quod enim in ea natum est de spiritu sancto est alleluia

Joseph opifex sancte

Joseph vir ejus cum esset

Jsa Bůh v bytu vždy jediný od věku

Jsa poslán od svého Otce Kristus lidský

Jsme-li Duchem živi Duchem také choďme

Jubilate Deo in voce

Jubilate Deo omnis terra

Jubilate Deo omnis terra Benedicite gentes

Jubilate Deo universa terra: psalmum dicite nomini

Jubilate Domino omnis terra: servite Domino in lae

Jubilate in eonspectu

Jubilemus deo regi qui providit suo gregi talem destinans doctorem qui mutavit gentis morem

Jubilemus Deo salutari nostr

Jubilemus deo salutari nostro

Jubilemus dulciter odas depromentes

Jubilemus singuli unanimiter carmina

Jubilemus tibi virgo virginum

Jubilemus voto pari deo

Jubilo cum carmine veneremur hodie

Jucundantur et laetantur

Jucundare filia Sion exsulta

Jucundare filia Sion exsulta satis filia Jerusalem alleluia

Jucundetur et laetetur augmentetur

Jucundis pangat mentibus

Jucunditatem et exsultationem

Jucunditatem et exsultationem thesaurizavit super eum

Jucundus et affabiles juxta

Jucundus homo qui miseretur Deriventur fontes

Jucundus homo qui miseretur in domino non commovebitur in aeternum

Judaea et Jerusalem nolite

Judaea et Jerusalem nolite timere cras egrediemini et dominus erit vobiscum

Judaea et Jerusalem nolite timere cras egrediemini et dominus erit vobiscum alleluia

Judas Machabaeus et Jonathas frater ejus transierunt Jordanem et abierunt viam trium dierum per desertum

Judas mercator pessimus

Judas mercator pessimus osculum petiit domino ille ut agnus innocens non negat Judae osculum denariorum numero Christum Judaeis tradidit

Judex clementissime in regnum tuum suscipe eas quas pretioso sanguine dignatus es redimere

Judica causam meam defende

Judica causam meam defende quia potens es domine

Judica domine causam animae ...

Judica Domine nocentes me

Judica Domine nocentes me Ego autem dum mihi

Judica domine nocentes me expugna impugnantes me apprehende arma et scutum

Judica me Deus et discerne

Judica me domine secundum justitiam meam et secundum innocentiam meam super me

Judicabit dominus populum suum et in servis suis

Judicabunt sancti nationes

Judicant sancti gentes

Judicasti domine causam

Judicasti domine causam animae meae defensor vitae meae domine deus meus

Judicii signum tellus sudore madescit

Jueunda patrum rediit

Jugum enim meum suave est et

Jugum enim meum suave est et onus meum leve dicit dominus

Juravi dicit dominus ut ultra

Juravi dicit dominus ut ultra jam non irascar super terram montes enim et colles suscipiant justitiam meam et testamentum pacis erit in Jerusalem

Juravi et statui custodire

Juravit dominus et non paenitebit eum tu es sacerdos in aeternum

Juravit dominus et non paenitebit eum tu es sacerdos in aeternum secundum ordinem Melchisedech

Juravit Dominus, et non paenitebit eum: Tu es sace

Jure Petro ecclesiae datur

Jussit Decius militibus dicens exuite Hippolytum veste et fustibus caedite et cum caederetur dixit

Jussit Valerianus in

Jussu impii Paschasii ubi

Justae lux orta gratiae late spargens radium rectis corde studium ingerit laetitiae

Juste et pie vivamus

Juste et pie vivamus exspectantes beatam spem et adventum domini

Juste et sancte vivendo ad

Juste judex Jesu Christe

Juste judicate filii hominum

Justi autem in perpetuo ...

Justi autem in perpetuum vivent

Justi autem in perpetuum vivent et apud dominum est merces eorum

Justi confitebuntur ... et habitabunt

Justi confitebuntur nomini tuo et habitabunt recti cum vultu tuo

Justi decantaverunt Domine

Justi epulentur ... delectentur

Justi epulentur ... et delectentur

Justi epulentur ... parasti

Justi epulentur et exsultent in conspectu dei et delectentur in laetitia

Justi fulgebunt sicut sol

Justi quasi virens folium

Justificati gratis per gratiam Gratificavit ncs

Justificeris domine in sermonibus tuis et vincas cum judicaris

Justificeris, Domine, in sermonibus tuis, et vinca

Justitia ejus super filios Benedic anima mea

Justitia indutus sum

Justitiae Domini rectae, laetifican tes cor da, et

Justitiam dilexisti iniquitatem odisti ideo prae tuis consortibus unxit te rex altissimus

Justitiam tuam non abscondi Annuntiavi

Justitiam tuam non abscondi Memor fui

Justorum animae in manu ... malitiae

Justorum animae in manu ... mortis

Justorum animae in manu Dei ... mortis

Justorum animae in manu dei sunt et non tanget illos tormentum malitiae

Justorum animae in manu dei sunt et non tanget illos tormentum mortis visi sunt oculis insipientium mori illi autem sunt in pace

Justorum animae in manu dei sunt non tanget illos tormentum mortis in pace sunt ea quae possident

Justorum autem animae in manu dei sunt et non tanget illos tormentum malitiae

Justorum per memoriam

Justorum semita quasl lux In Deo raptus

Justum deduxit ... et dedit

Justum deduxit ... et ostendit ... gloriam

Justum deduxit ... et ostendit ... regnum

Justum deduxit ... et ostendit ..? regnum

Justum deduxit dominus per vias rectas alleluia alleluia

Justum deduxit dominus per vias rectas et ostendit illi regnum dei

Justum deduxit dominus per vias rectas et ostendit illi regnum dei dicens

Justum deduxit dominus per vias rectas et ostendit illi regnum dei et dedit illi scientiam sanctorum honestavit illum in laboribus suis

Justus autem in perpetuum vivet alleluia alleluia

Justus cor suum tradet ad vigilandum diluculo ad dominum qui fecit illum et in conspectu altissimi deprecabitur

Justus cum ceciderit

Justus Dominus et justitiam ... aequitatem

Justus Dominus et justitias

Justus dominus et justitias dilexit aequitatem vidit vultus ejus

Justus es Domine et rectum

Justus florebit in domo

Justus germinabit sicut lilium

Justus germinavit sicut lilium et florebit in aeternum ante dominum

Justus non conturbabitur quia

Justus ut palma florebit

Justus ut palma florebit sicut cedrus Libani multiplicabitur

Juvenem quoque jam Caelestium minister

Juvenes et virgines ... quia

Juvenes et virgines senes cum

Juxta est Dominus his Clamaverunt justi

Juxta est salus mea ut veniat et justitia mea ut reveletur

Juxta vestibulum et altare


Global Chant Database
Global Chant Database