Global Chant Database Global Chant Database

Text index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

List of texts: V

Va  Ve  Vi  Vo  Vs  Vu  Vy  Vz  


V babylonském zavedení lid boží byl zužován

V celém srdci dnes hledejme Boha a jemu se modlme

V den sváteční Pán Ježíš šel do Jeruzaléma

V den svátku lidu izrahelského všel Pán Ježíš do chrámu

V den vzkříšení Jezu Krista aleluja chvalmež jeho podle písma aleluja

V duchu svém se rozveselil Pán Ježíš když takto mluvil

V Jeruzalémě chodil Ježíš v chrámě

V jesličky ráčil jest položen býti

V městě Betlémě řečeném narodil se Jezukrist

V moci v moudrosti dobrého chvalmež Boha v svatých jeho

V modlitbě Páně slovo prositebné první napsáno > Bože Otče náš jenž jsi na nebesích

V Nazaretě Kristus Pán kázal v jednu chvíli > Kam se mám obrátiti

V pracech byl Pán od mladosti

V řečech božích jest napsáno o dvou mužích

V řečeném městě Betlémě narodil se Jezu Krist

V řečeném městě Betlémě narodil se Jezu Krist > Věrní se v Bohu radujte

V Samaří když slovo boží přijali

V soužení lidu izrahelského Daniel slouha Boha živého > Máš to znáti o křesťane věrný

V svědomí svém rozvlažení i v zármutcích potěšeni

V tebeť Bože věříme dejž ať skutkem plníme

V těchto časech nebezpečných ve dnech Antikristových

V tento čas nebezpečný kterýž jest již poslední

V tomto létu okršlku život dán jest člověku

V tyto časy naše nebezpečné div jest veliký

Vadam ad montem myrrhae et ad

Vadam ad patrem meum et dicam

Vadam ad patrem meum et dicam ei pater fac me sicut unum ex mercennariis tuis

Vade Anania et quaere Saulum

Vade Anania et quaere Saulum ecce enim orat quia vas electionis est mihi ut portet nomen meum coram gentibus et regibus et filiis Israel

Vade Anania et quaere Saulum quia vas electionis est mihi ut portet nomen meum coram gentibus et regibus et filiis Israel

Vade jam et noli peccare ne

Vade jam et noli peccare ne deterius tibi aliquid contingat

Vade Luciane et dic Joanni

Vade Luciane et dic Joanni episcopo Jerusalemitano usquequo clausi sumus usquequo non aperis nobis tuis etenim temporibus revelandi sumus

Vade mulier semel tibi dixi si credideris videbis mirabilia

Vade Satana non temptabls

Vade satana non tentabis dominum deum tuum

Vade Satanas non tentabis dominum deum tuum

Vadis propitiator ad immolandum

Vado ad eum ... et nemo

Vado ad eum ... sed quia

Vado ad eum qui misit me et nemo ex vobis interrogabat me quo vadis alleluia alleluia

Vado ad eum qui misit me sed quia haec locutus sum vobis tristitia implevit cor vestrum alleluia

Vado ad eum qui misit me sed quia hec locutus sum vobis tristicia implevit cor vestrum alleluia

Vado parare vobis locum

Vado parare vobis locum et iterum veniam ad vos alleluia et gaudebit cor vestrum alleluia alleluia

Valde felix es dicendA a cunctis pannoniA erumpe nunc letabundA in dei preconiA qui tibi non preceptoreM de plebe discipuluM sed regem predicatoreM misit et apostoluM

Valde fuit hec mors sevA quam tulit adam et evA propinando posteriS Hanc destruxit christi levA resurgens ab inferiS alleluia alleluia

Valde honoran dus est beatus Joannes, qui supra pe

Valde honorandus est beatus

Valde honorandus est beatus Joannes qui supra pectus domini in cena recubuit

Valde honorandus est beatus Joannes qui supra pectus domini in cena recubuit cui Christus in cruce matrem virginem virgini commendavit

Valde mane die domini te

Valde mlrabilis es o Maria

Vale imperatrix celica caritas te insignivit deica

Vale imperatrix celica gracia quam replevit deica

Vale Jacob stellula

Vale mater deica decus angelorum

Valentinus morbo cadiT ad sepulchrum clare vadiT nocte trina iacuiT die terna valuiT

Valerianus in cubiculo

Valerianus in cubiculo Caeciliam cum angelo orantem invenit

Valerianus in cubiculo ceciliam cum angelo orantem invenit

Valerius igitur episcopus et

Valerius igitur episcopus et levita Vincentius spe fruendi victoria divinitus subnixi in confessione deitatis alacriter cucurrerunt

Vanas virgO spernens deliciaS et suscipI ad agni nupciaS preparatA per penas variaS Intrat in gloriaM

Vas domini gratum titulos

Vas in mari mersum patri redditur cum filio

Vas virtutum speculum salutiS erat hic ab evo iuventutiS Unde cesarem quem educaviT virtutibus armaviT

Vasa prius irae in vasa emundans misericordiae

Vaste mortis(?) dulcis nate Hiesu

Vater der barmhertzikeit ohn den nichts auf erden

Vater imm hoechsten trohn

Vater unser im Himmelreich der du uns

Važmež jak mnohá dobrota v umučení Jezukrista

Važmež jak mnohá dobrota v umučení Jezukrista > Vexilla regis prodeunt fulget crucis

Važmež jak mnohá jest dobrota v umučení Jezu Krista

Važmež věrní nábožně smrt Kristovu nevinnou

Važmež život smrtedlnosti kterak pomíjí v rychlosti

Ve ncbis quia peccavimus

Ve dnech bídných pokušení plných

Ve dvanácti letech byl jest s sebou jej pojali

Ve jméno Boží počněme a dokudž můžme pracujme

Ve jméno Krista doufáme nebť v něm své spasení máme

Ve jméno Krista doufáme nebť v něm své spasení máme > In Gottes Namen fahren wir

Ve jméno nejvyššího Otce všemohoucího odřeknouce se zlého

Ve třiceti letech bieše když křest vzal od Jana

Ve třiceti letech bieše přijal křest od Jana

Věčnému tvorci děkujíc

Věčný Bože mocný králi jenžs se znášel nad vodami

Věčný králi Pane náš jenž dědictví milé máš

Věčný Syn jednorozený Bůh pravý nestvořený

Vedle zákona božího když jsou do chrámu šli

Vedle zákona božího když jsou šli do chrámu

Věku svého dětinství když jest Pán Kristus byl

Velebiž o duše má Pána Boha svého

Velebmež Boha mocného chválíce (vždy) jméno jeho

Velebmež Boha mocného chválíce (vždy) jméno jeho > Sladkou písničku zpívejme tělem i duší plesejme

Velebmež dnes s veselím Stvořitele svého

Velebmež dnešní den Boha jednoho > Gloria tibiTrinitas

Velebmež Syna božího z Panný ctné narozeného

Velebmež vždy s veselím Stvořitele svého

Velebné jméno Páně chválíc Ezdráš modlil se jest

Velebnosti tvé Pane dej ať chválu vzdáváme

Veliká byla ohavnost Kristem pověděná

Veliká láska Páně kterýžto vstal z mrtvých slavně

Veliká noc již nám nastala prozpěvujž křesťanská chvála

Veliká noc již nám nastala prozpěvujž křesťanská chvála > Victime paschali laudes

Veliká tvá láska Bože neobsáhlý že nám dáváš k obraně

Veliká tvá láska Bože neobsáhlý že nám dáváš k obraně > Všemohoucí Bože nejmocnější

Velikáť jest hlubokost nevystížená

Veliký den Páně nedělní jistě jest

Velký příklad pobožnosti máme na Tobiášovi

Velmi jest potřebí každému člověku

Velmi jest potřebí každému člověku opatřiti se

Velmi pěkné podobenství Kristus Spasitel mluvil

Velociter exaudi me ... quia

Velociter exaudi me domine quia defecerunt sicut fumus dies mei

Velociter exaudi me domine Quia defecerunt sicut sumus Dies mei

Velociter exaudi me Eripe me

Velum templi scissum est et

Velum templi scissum est et omnis terra tremuit latro de cruce clamabat dicens memento mei domine dum veneris in regnum tuum

Venceslao duci claro

Venerabilis Gallus diaconum qui omnes eremi semitas notas habebat aggressus quaesivit ab eo an umquam invenisset in solitudine locum humanis habitationibus opportunum desiderio inquiens animi ferventis exaestuo cupiens in solitudine dies ducere huic vitae

Veneranda catharinA probatique meritI cleri tui recordarE populique subditI ut qui lege peccatoruM tenemur suppositI te iuvante solidemuR virtute paraclitI

Venerandae virginis

VenerandaS tollunt reliquiaS quidam sanctO faventes presulI locis suiS aptant minuciaS festivanteS ad locum tumulI Cum quo membrA defuncti parvulI collocanteS agunt exequiaS

Venerande indoliS puer condolenS torqueri vexatos miserabiliteR Oravit et exoraviT liberari mirabiliteR

Venerandi Patris Udalrici sollemnia magnae jucunditatis repraesentant gaudia quae merito cleri ac populi suscipiuntur voto celebrantur tripudio laetetur tellus tali compta praesule exsultet polus tanto ditatus compare solus daemon ingemat qui ad ejus sepu

Venerandus confessor amoris

Venerandus gorgoniuS lentis admotus ignibuS cruciatur immaniuS et retardatur obituS Sic merces crescit martyrI confusioque cesarI

Venerunt ad monumentum Maria

Venerunt de tribulatione

Venerunt mihi omnia bona

Venerunt pastores festinantes

Veni ad liberandum nos Domine deus virtutum

Veni creator spiritus mentes

Veni creator spiritus mentes tuorum visita imple superna gratia quae tu creasti pectora

Veni de Libano sponsa mea

Veni desiderator bone veni

Veni dilecte mi

Veni Domine et noli ... et revoca

Veni domine et noli tardare

Veni domine et noli tardare relaxa facinora plebis tuae

Veni domine et noli tardare relaxa facinora plebis tuae et revoca dispersos in terram suam

Veni domine et noli tardare relaxa facinora plebis tuae Israel

Veni domine et noli tardare relaxa facinora plebis tue Et revoca dispersos in terram suam

Veni domine et noli tardare relaxa facinora plebis tue israel

Veni domine visitare nos in

Veni domine visitare nos in pace ut laetemur coram te corde perfecto

Veni domine visitare nos in pace ut letemur coram te corde perfecto

Veni dulcis consolator

Veni electa mea ... quia

Veni electa mea et ponam in

Veni electa mea et ponam in te thronum meum alleluia

Veni electa mea et ponam in te thronum meum quia concupivit rex speciem tuam

Veni electa mea et ponam in te thronum meum quia concupivit rex speciem tuam tuam alleluia

Veni et libera nos deus

Veni et libera nos deus noster

Veni hodie ad fontem aquae et

Veni hodie ad fontem aquae et oravi dominum dicens domine deus Abraham tu prosperum fecisti desiderium meum

Veni in hortum meuM dulcis filiA tuum agnoscens deuM carpe liliA

Veni in hortum meum soror mea

Veni in hortum meum soror mea sponsa messui murram meam cum aromatibus meis

Veni in hortum meum soror mea sponsa messui myrrham meam cum aromatibus meis

Veni redemptor gentium

Veni redemptor gentium ostende partum virginis miretur omne saeculum talis decet partus deum

Veni sancte spiritus reple

Veni sancte spiritus reple Emitte spiritum

Veni sancte spiritus reple tuorum corda fidelium et tui amoris in eis ignem accende qui per diversitatem linguarum cunctarum gentes in unitatem fidei congregasti alleluia alleluia

Veni spiritus alme orphanorum

Veni sponsa christi accipe coronam quam tibi domin

Veni sponsa Christi accipe coronam quam tibi dominus praeparavit in aeternum

Veni sponsa Christi accipe coronam quam tibi dominus praeparavit pro cujus amore sanguinem tuum fudisti et cum angelis in paradisum introisti

Veni sponsa christi accipe coronam quam tibi dominus preparavit in eternum

Veni sponsa christi accipe coronam quam tibi dominus preparavit Pro cuius amore sanguinem tuum fudisti et cum angelis in paradisum introisti

Veni sponsa Christi accipe palmam

Veni sponsa Crrristi accipe eoronam

Veni, et ostende nobis faciem tuam, Domine, qui se

Veniant super me miserationes Levabo oculos

Veniat dilectus meus in

Veniat dilectus meus in hortum suum ut comedat fructum pomorum suorum

Veniens a Libano quam pulchra

Veniens a Libano quam pulchra facta est alleluia et odor vestimentorum ejus super omnia aromata alleluia alleluia

Veniens vir splendidissimus

Venient ad te qui detrahebant

Venient ad te qui detrahebant tibi

Venient ad te qui detrahebant tibi et adorabunt vestigia pedum tuorum

Veniente Domino Jesu

Venientes autem venient cum exsultatione portantes manipulos suos

Venientes autem venient Qui seminant

Venientes venient cum exsultatione portantes manipulos suos

Veniet dies domini magnus et

Veniet Dominus cum potestate

Veniet dominus et non tardabit et illuminabit abscondita tenebrarum et manifestabit se ad omnes gentes alleluia

Veniet dominus et non tardabit ut illuminet abscondita tenebrarum et manifestabit se ad omnes gentes alleluia

Veniet Dominus et non tardabit, et illuminabit abs

Veniet ecce rex excelsus cum

Veniet forcior me post me cuius non sum dignus solvere corrigiam calciamentorum eius

Veniet fortior me post me

Veniet fortior me post me cujus non sum dignus solvere corrigiam calciamentorum ejus

Veniet nobis salus a Domino

Venit ad Petrum

Venit autem ad Simonem Coena facta sciens

Venit de celestibus Gabriel

Venit enim princeps mundi

Venit ex te sanctissimus vocatus dei filius sicut praedixit angelus suae matri in via

Venit ex te sanctissimuS vocatus dei filiuS sicut predixit angeluS sue matri in viA

Venit in mundum rutillans propago

Venit lumen tuum ierusalem et gloria domini super te orta est et ambulabunt gentes in lumine tuo alleluia

Venit lumen tuum Jerusalem

Venit lumen tuum Jerusalem et gloria domini super te orta est et ambulabunt gentes in lumine tuo alleluia

Venit lumen tuum Jerusalem et gloria domini super te orta est et ambulabunt gentes in lumine tuo et reges in splendore ortus tui

Venit Maria Magdalene

Venit Maria nuntians

Venit Maria nuntians discipulis quia vidi dominum alleluia

Venit Michael archangelus

Venit Michael archangelus cum multitudine angelorum cui tradidit deus animas sanctorum ut perducat eas in paradisum exsultationis

Venit sponsus et virgines

Venit tempus Christi

Venite ad me omnes qui

Venite ad me omnes qui laboratis et onerati estis et ego reficiam vos

Venite ad me sancti mei

Venite adoremus deum quia ipse est dominus deus noster

Venite adoremus dominum qui fecit nos

Venite adoremus et procidamus

Venite adoremus eum omnes

Venite adoremus eum quia ipse est dominus deus noster

Venite adoremus regem confessorum

Venite adoremus regem regum

Venite adoremus regem regum cujus hodie ad aethereum mater virgo assumpta est caelum

Venite adoremus regem regum Qui beatis martyribus coronam dedit glorie

Venite adoremus regem regum qui beatum hodie coronavit Laurentium

Venite ascendamus ... et videte

Venite ascendamus ad montem domini et ad domum dei iacob

Venite ascendamus ad montem domini et ad domum dei Jacob

Venite audite et narrabo

Venite benedicti Patris ... cum gaudio

Venite benedicti patris ... quod

Venite benedicti patris mei percipite regnum

Venite benedicti patris mei percipite regnum quod vobis paratum est ab origine mundi

Venite comedite panem meum Ab ortu solis

Venite comedite panem meum et

Venite comedite panem meum Homo quidam

Venite et accendite

Venite et narrabO omnes qui timetis deuM quanta fecit anime meE

Venite et videte locum ubi

Venite et videte locum ubi positus erat dominus alleluia alleluia

Venite et videte opera Benedlcite gentes

Venite et videte opera dominI que posuit prodigia super terraM

Venite et videte victoriam athletae quae vicit antiquum castitatis inimicum Phlegetontis serpentem contra justos saevientem

Venite exsul temus Domino, jubilemus Deo salutari

Venite exsultemus Domino

Venite exsultemus domino jubilemus deo salutari nostro

Venite exultemus domino

Venite exultemus domino Iubilemus deo salutari nostro

Venite filii, audite me: timorem Domini docebo vos

Venite iubilemus gracie que In preclaro confessore lumen accendit sancte ecclesiE

Venite justi ad prandium

Venite omnes exsultemus in

Venite populi ad collaudandum

Venite populi ad sacrum

Venite post me clicit Dominus

Venite post me dicit dominus faciam vos fieri piscatores hominum

Venite post me faciam vos fieri

Venite post me faciam vos piscatores hominum at illi relictis retibus et navi secuti sunt dominum

Venite post me: faciam vos piscatores hominum: at

Venite venite venite filii

Venite, adoremus Deum, et procidamus ante Dominum:

Venl Domine et noli ... Israel

Venl electa mea ... quia

Venlte benedicti patris ... quod

Venusta regina perhennis glorie

Vera dei genetrix humanae

Vera fides geniti

Vera humilitatio fuit Christi conceptio deo respiciente ex hoc laudabunt singuli Mariam matrem saeculi ipsamet sic dicente

Vera loquens nullique nocens

Vera pollenS virgo mundiciA pietatiS ferens insigniA sanitatuM dotata graciA post mortem carniS vivit in gloriA

Vera refert Vitus caelesti

Verax datur fallacibus pium flagellat impius

Verax est pater veritas

Verax est pateR veritas filiuS veritas spirituS o beata trinitaS

Verax est pater veritas filius veritatis spiritus o beata trinitas

Verba mea auribus percipe

Verba mea auribus percipe Gloriabuntur in te

Verba mea auribus percipe Intende voci

Verba namque vitae sunt in ...

Verba prophetarum cessenT veterumque dieruM crux signum vite crux esT reparacio reruM

Verba quae locutus sum vobis

Verba quae locutus sum vobis alleluia spiritus et vita sunt

Verbera carnificum non

Verbera carnificum non timuerunt sancti dei morientes pro Christi nomine ut heredes fierent in domo domini

Verbo Domini caeli firmati

Verbo Domini caeli firmati Beata gens

Verbo domini caeli firmati sunt alleluia alleluia

Verbo potens et actibuS divine legi dedituS prevaricantes increpaT precepta vite intonanS

Verbo vite predicaT signis crebris emicaT legis emulatoR

Verbum caro factum est ... cujus

Verbum caro factum est ... et vidimus

Verbum caro factum est ... plenum

Verbum caro factum est alleluia alleluia

Verbum caro factum est alleluia et habitavit in nobis alleluia

Verbum caro factum est et habitavit in nobis cuius gloriam vidimus quasi unigeniti a patre Plenum gracie et veritatis

Verbum caro factum est et habitavit in nobis cujus gloriam vidimus quasi unigeniti a patre plenum gratia et veritate

Verbum caro factum est, alleluia alleluia. Et habi

Verbum dei usque ad ipsam suam aegritudinem in praetermisse alacriter et fortiter sanamente sanoque consilio in sancta ecclesia praedicabat membris omnibus sui corporis incolumis integro aspectu atque auditu coram positis fratribus et orantibus dormivit c

Verbum iniquum et dolosum

Verbum iniquum et dolosum longe fac a me domine divitias et paupertas ne dederis mihi sed tantum victui meo tribue necessaria

Verbum natum de virgine

Verbum patris mundo fulsit virginis per uterum cujus mentem non gravavit onus premens scelerum ut super vellus pluvia sic ascendit in Mariam

Verbum patris princlpium

Verbum primus mundo

Verbum salutis omnium

Verbum supernum a patre ante tempora genitum hodie pro nobis factum caro exinanivit semetipsum

Verbum supernum prodiens a patre lumen exiens qui natus orbi subvenis cursu declivi temporis

Verbum supernum prodiens a patre olim exiens qui n

Verbum supernum prodiens nec patris linquens dexte

Verbum vite dum palam promituR surgunt hostes liber conscribituR favent omnes Sic error vincituR fides extollituR

Verbum vitE in mensa loquituR a se ipsO panis conficituR confectus siC iesus sumituR Salus hinc nascituR

Vere beatos milites qui ut

Vere cerno Dominum salvatorem omnium

Vere columbam pectorE que dum transit de corporE in columbe simplex purA iure cernit figurA Soror per insigne miruM consolando christi viruM

Vere digna hostiA deus corpus et animA natura duplex substanciA trina persona unicA

Vere dominus est in loco isto

Vere dominus est in loco isto ...

Vere dominus est in loco isto et ego nesciebam

Vere dominus regnavit qui Simperti conservavit tumbam staret ut intacta inundacione facta

Vere felicem praesulem verae

Vere felicem praesulem verae fidei doctorem quo petente panis Christi formam accepit digiti ad firmandam plebis fidem versus incruentam carnem

Vere felicem presuleM vere fidei doctoreM quo petente panis christI formam accepit digitI Ad firmandam plebis fideM versus in cruentam carneM

Vere felicem presuleM vere fidei doctoreM quo petente Panis christI formam accepit digitI ad firmandam plebis fideM versus incruentam carneM

Vere felix et sanctus cui hora sancti sacraficit dextera dei apparuit ministranti

Vere gratia plena cui divino

Vere ioseph tunicA mire polymitA passione punicA nobis redimitA Hac vestimur unicA nunc et poli vitA

Vere languores nostros ipse

Vere languores nostros ipse tulit et dolores nostros ipse portavit

Vere languores nostros ipse tulit et infirmitates nostras ipse portavit

Vere languores nostroS nostrosque dolores pertuliT admixtus latronibuS in cruce christuS

Vere tu es rex

Veri adoratores adorabunt

Veri adoratores adorabunt patrem in spiritu et veritate

Verilocus vates cuthbertuS ecclesie iussis precibuS lacrimis+que+ coactuS ut ipse ante predixeraT Episcopali cathedra sublimatur populisque regendis preficituR

Veriloquus vates

Věřím silně neomylně v svatosti té převelebné

Věřím v Boha nebeského otce nebe země všechněch věcí tvorce

Věřím v Boha otce všeho stvořitele toho dobrého vůdce

Věřím v Boha Otce všemohoucího kterýž stvořil nebe

Věříme v Boha jednoho a Otce všemohoucího

Veritas de terra orta est

Veritas de terra orta est et iusticia de celo prospexit

Veritas de terra orta est et justitia de caelo prospexit

Veritas mea et misericordia

Veritatis amator Conradus

VeritatiS assertor iacobuS dum iudeoS errantes arguiT coram scribiS et sacerdotibuS confiterI christum non timuiT A concilio multO

Veritatis doctoreS ferventer dilexiT et ad bonos moreS se totum erexiT suos successoreS ad deum direxiT alleluia

Věřme v jednoho Boha Pána nejvyššího

Věřmeř v Boha jednoho v pána stvoření všeho

Věřmež my v svého stvořitele v Boha otce

Věřmež v Boha jednoho otce všemohoucího v syna jeho milého

Věřmež v Boha jednoho v otce všemohoucího nevýmluvně dobrého

Věřmež v Boha jednoho v pána stvoření všeho

Věřmež v Boha jednoho v pána stvoření všeho > Zdrávas plná milosti pozdravenas z výsosti

Věřmež všichni v Pána Boha toho stvořitele

Věřmež všickni v jednoho Boha mocného

Věřmež všickni v jednoho Boha Otce všemohoucího

Věřmež všickni v našeho stvořitele milého

Věřmež vůbec všickni křesťané a vyznávejme i hlasem

Vermis qui rosit hederaM que luce solis aruiT christus qui plebem asperaM iudeorum comminuiT resurgendO

Věrná duše radostně máš krále přijíti

Věrná duše radostně máš krále přijíti > Nová radost nového

Vernans purpurea caelitus in toga nos clemens jugiter ut pater adjuva

Věrní křesťané nového zákona stuojte pravie i stále

Věrní křesťané silně doufajme o Kristově večeři nepochybujme

Věrní křesťané silně doufajte o Kristově večeři nepochybujte

Věrní křesťané silně doufejme o Kristově večeři nic nepochybujme

Věrni se v Bohu radujme jemu čest chválu vzdávejme

Věrných utrpení zde na tomto světě

Versa est in luctum cithara

Versa est in luctum cithara mea et organum meum in vocem flentium parce mihi domine nihil enim sunt dies mei

Versa est in luctum cythara mea et organum meum in vocem flentium

Verso crucis vestigio Simon

Vertens in cervisiaM fontanum liquoreM nutricis inopiaM pellit et languoreM

Verumtamen existimo omnia

Verumtamen justi confitebuntur Eripe me

Verumtamen non sicut ego volo sed sicut tu vis

Verumtamen primam hujus lectionem non intellegens totumque talem arbitrans distulit repetendum exercitacior in dominico eloquio

Vesel se říše nebeská andělská i archandělská

Vesel se této chvíle lidské pokolení slav památku mile

Vesele Bohu zpívejme čest chválu rozdávajíce > Již nám sem přišlo spasení

Vesele Bohu zpívejme čest chválu vzdávajíce

Vesele Bohu zpívejme jemu čest chválu vzdávejme

Vesele sluší zpívati čisté panně k chvále

Vesele v hojném potěšení > Letabundus exultet fidelis

Vesele zpívejme Boha otce chvalme

Veselé zvěstování Kristova dobrodiní

Vesele zvučným hlasem zpívejme králi nebeskému

Veseliž se již nyní všecko lidské pokolení

Veseliž se již nyní všeliký člověk věrný

Veseliž se srdce každého věrného

Veseliž se srdce každého věrného > Exultet iam angelica turba celorum

Veselme se křesťané v svém milém Bohu

Veselme se neb nám se narodil Syn boží

Veselme se nyní všickni křesťané věrní

Veselme se spolu křesťané milí

Veselme se vespolek všickni staří mladí

Veselý den nám nastal v němž Stvořitel svítězil

Veselý nám den nastal v němž Pán Bůh

Veselý nám den nastal v němž Stvořitel zvítězil

Veselým hlasem zpívejme narození pamatujme

Veselými hlasy spolu prozpěvujme

Veselýť nám den nastal v němž Pán Kristus do nebe k svému se Otci bral

Veselýť nám den nastal v němž(to) Spasitel svítěziv

Veselýť nám den nastal v němž(to) Stvořitel svítěziv

Vespera lucescit quae noctis

Vespere autem sabbati quae

Vespere autem sabbati quae lucescit in prima sabbati venit Maria Magdalena et altera Maria videre sepulcrum alleluia

Vespere autem sabbati que lucescit in prima sabbati venit maria magdalene et altera maria videre sepulcrum alleluia

Vespere sabbati quae lucescit

Vespertina oratio ascendat ad te domine R. Et descendat super nos misericordia tua

Veste sancta utetur pontifex

Vestimentum tuum candidum

Vestitus erat veste

Vestri capilli capitis omnes

Vestri capilli capitis omnes numerati sunt nolite timere multis passeribus meliores estis vos

Veterem hominem renovans

Veterem hominem renovans salvator venit ad baptismum ut natura quae corrupta est per aquam recuperaret incorruptibili veste circumamictans nos

Veterem hominem renovans salvator venit ad baptismum ut naturam que corrupta est per aquam recuperaret incorruptibili veste circumamictans nos

Vexatos a demonE qui ferri cateniS ligari non poteranT liberat a peniS

Vexilla Christus inclyta

Vexilla regis prodeunt fulget

Vexilla regis prodeunt fulget crucis mysterium qua vita mortem pertulit et morte vitam protulit

Vězeň pro Pána Ježíše apoštol křesťanské kníže > Otče náš jenž v nebi bydlíš

Vi di aquam egredientem de templo a latere dextro,

Via justorum recta facta est

Via recta orientis tramite ab ejus cella in caelum usque tendebatur cui venerando habitu vir desuper clarus assistens cujus esset via quam cernerent inquisivit illi autem se nescire professi sunt

Via reeto Oriente

Viam fecisti in mari equis tuis domine propter quoD

Viam iniquitatis Domine Benedictus ... in labiis

Viam mandatorum tuorum

Viam mandatorum tuorum Benedictus es ... i._ labiis

Viam veritatis elegi Confitebor tibi

Vias tuas Domine notas Universl qui te

Vicerunt draconem propter sanguinem

Viciorum triumphatoR in agonE consecratur imperatoR a leonE

Vicisti mundum hunc malignuM vicisti demonem temptanteM cor gerens castum deo dignuM vicisti carnem petulanteM

Victima justitiae cor mactans

Victo senatu cum Caesare virgineo corpore tripudiat in igne

Victo senatu Vcx tonitrui

Victor christe arma victoriE sue nobis transmisit hodiE

Victor Nabor Felix pii

Victricem manum tuam

Victricem manum tuam laudaverunt pariter et decantaverunt domine nomen sanctum tuum

Vide domine affliccionem meam quoniam erectus est inimicus meus

Vide domine afflictionem meam

Vide domine afflictionem meam quoniam erectus est inimicus meus

Vide Domine et considera

Vide domine et considera quoniam tribulor velociter exaudi me

Vide humilitatem meam domine

Vide humilitatem meam et eripe me quia legem tuam non sum oblitus

Vide humllltatem meam Trihulationes cordis

Vide quia tribulor velociter

Vide quia tribulor velociter exaudi me intende animae meae et libera eam propter inimicos meos eripe me domine

Vide quo iubilo domini suus arrisiT quando sororem christo misiT

Vide quoniam tu laborem Exsurge Domine

Vide si tunica filii tui sit an non et cum vidisset pater ait

Videbam coram me vitem

Videbant faciem ejus Elegerunt apostoii

Videbant omnes Stephanum qui

Videbant omnes stephanum qui erant in concilio Et intuebamur vultum eius tamquam vultum angeli stantis inter illos

Videbant omnes Stephanum qui erant in concilio et intuebantur vultum ejus tamquam vultum angeli stantis inter illos

Videbitis et gaudebit cor vestrum

Videbunt gentes iustum tuum et cuncti reges inclitum tuum Et vocabitur tibi nomen novum quod os domini nominavit

Videbunt gentes justum tuum

Videbunt gentes justum tuum et cuncti reges inclytum tuum et vocabitur tibi nomen novum quod os domini nominavit

Videbunt in quem transfixerunt

Videbunt in quem transfixerunt et plangent super eum omnes tribus terrae

Viden Dominus flentes sorores Lazari ad monumentum

Videns Dominus flentes sorores

Videns ad se venienteS pontifex sanctissimuS Deum celi laudans indE factus est letissimuS

Videns Andreas crucem cum

Videns Andreas crucem cum gaudio dicebat quia amator tuus semper fui et desideravi amplecti te o bona crux

Videns crucem Andreas

Videns deus equitateM cum suum plasma cecidiT assumpsit humanitateM ne perderet quos condidiT anime mortalitateM carnali morte perdidiT Vite sic eternitateM iustus iustorum reddidiT

Videns dominus civitatem Jerusalem flevit super illam dicens quia si cognovisses quae ad pacem tibi nunc autem abscondita sunt ab oculis tuis

Videns Dominus fientes sorcres

Videns Dominus flentes sorores Lazari ad monumentum

Videns ergo vir beatus

Videns ergo vir beatuS anglorum casu pueroS bene inquit bene anglI vultu nitent ut angelI Oportet illis monstrarI iter salutis eternE

Videns Jacob vestimenta

Videns Jacob vestimenta Joseph scidit vestimenta sua cum fletu et dixit fera pessim devoravit filium meum Joseph

Videns lapidem sublatum a monumento Maria cucurrit et venit ad Simonem Petrum et ad alium discipulum et dicit eis tulerunt dominum de monumento alleluia

Videns pater benedictus viam celi penetrare piam sororem gaudebaT Nam scholastica plaudens bona celica possidebaT

Videns praeses beatorum

Videns Romae dux Augustum

Videns Romae vir beatus Anglorum forte pueros bene inquit bene angli vultu nitent ut angeli oportet illis monstrari iter salutis aeternae

Videns vidi afflictionem populi mei qui est in Aegypto et gemitum eorum audivi et descendi liberare eos

Videntes autem fratres ejus a longe dixerunt ecce somniator venit venite occidamus eum

Videntes autem turbae

Videntes Joseph a longe

Videntes Joseph a longe loquebantur mutuo fratres dicentes ecce somniator venit venite occidamus eum et videamus si prosint illi somnia sua

Videntes stellam Magi

Videntes stellam magi gavisi sunt gaudio magno et intrantes domum invenerunt puerum cum maria matre eius et procidentes adoraverunt eum Et apertis thesauris suis obtulerunt ei munera aurum thus et murram

Videntes stellam magi gavisi sunt gaudio magno et intrantes domum invenerunt puerum cum Maria matre ejus et procidentes adoraverunt eum et apertis thesauris suis obtulerunt ei munera aurum thus et myrrham

Videntes stellam magi gavisi sunt gaudio magno et intrantes domum obtulerunt domino aurum thus et murram

Videntes stellam magi gavisi sunt gaudio magno et intrantes domum obtulerunt domino aurum thus et myrrham

Videntibus cunctis splendor

Videntibus illis elevatus est

Videntibus illis elevatus est et nubes suscepit eum in caelo alleluia

Videntibus illis elevatus est et nubes suscepit eum in celum alleluia

Videntibus qui aderant viri dei jussione daemon exivit de ore puellae quasi avis nigerrima et horrore terribilis

Video caelos apertos et Jesum

Viderunt eam ... et beatam

Viderunt eam ... vernantem

Viderunt oculi mei salutare

Viderunt oinnes fines terrae

Viderunt omnes fines terrae

Viderunt omnes termini terrae

Viderunt te aquae Deus

Viderunt te aquae deus viderunt te aquae et timuerunt multitudo sonitus aquarum vocem dederunt nubes alleluia alleluia alleluia

Viderunt te aque deus viderunt te aque et timuerunt Multitudo sonitus aquarum vocem dederunt nubes alleluia alleluia alleluia

Vides o frater Luciane hos

Vides o frater Luciane hos calathos hic rosas habens pulcherrimas loculus est pretiosi martyris Stephani qui solus ex nobis martyrio meruit coronari

Videte manus meas et pedes

Videte manus meas et pedes meos quia ego ipse sum alleluia alleluia

Videte miraculum matris

Videte miraculum matris domini concepit virgo virile ignorans consortium stans onerata nobili onere Maria et matrem se laetam cognoscit quae se nescit uxorem

Videte quoniam non soli mihi

Vidi angelum ascendentem ab

Vidi angelum dei volantem per medium caelum voce magna clamantem et dicentem

Vidi angelum dei volantem per medium celi voce magna clamantem et dicentem

Vidi aquam egredientem de templo a latere dextero alleluia et omnes ad quos pervenit aqua ista salvi facti sunt et dicent alleluia alleluia

Vidi civitatem ... ncvam ... sicut

Vidi civitatem ... novam ... et

Vidi civitatem ... ornatam

Vidi civitatem Jerusalem ornatam et compositam de orationibus sanctorum et ibi cantant omnes sancti canticum novum alleluia alleluia

Vidi civitatem sanctam ierusalem descendentem de celo ornatam tamquam sponsam viro suo

Vidi civitatem sanctam Jerusalem novam descendentem de caelo a deo paratam et audivi vocem de throno dicentem ecce tabernaculam dei cum hominibus et habitabit cum eis

Vidi coniunctos viros habentes splendidas vestes et angelus domini locutus est ad me dicens Isti sunt viri sancti facti amici dei

Vidi conjunctos viros

Vidi conjunctos viros habentes splendidas vestes et angelus domini locutus est ad me dicens isti sunt viri sancti facti amici dei

Vidi Dominum facie ad faciem

Vidi dominum facie ad faciem et salva facta est anima mea

Vidi Dominum sedentem ... elevatum

Vidi Dominum sedentem ... plena

Vidi dominum sedentem super solium excelsum et elevatum et plena erat omnis terra majestate ejus et ea quae sub ipso erant replebant templum

Vidi dominum sedentem super solium excelsum et plena erat omnis terra majestate ejus et ea quae sub ipso erant replebant templum

Vidi ierusalem descendentem de celo ornatam auro mundo et Lapidibus preciosis intextam alleluia alleluia

Vidi Jerusalem descendentem

Vidi Jerusalem descendentem de caelo ornatam auro mundo et lapidibus pretiosis intextam alleluia alleluia

Vidi non servantes pactum Benedictus ... non tradas

Vidi portam civitatis ad

Vidi portam civitatis ad orientem positam et apostolorum nomina et agni super eam scripta Et super muros eius angelorum custodiam alleluia

Vidi portam civitatis ad orientem positam et apostolorum nomina et agni super eam scripta et super muros ejus angelorum custodiam alleluia

Vidi sanctam civitatem Jerusalem descendentem de caelo ornatam tamquam sponsam viro suo

Vidi speciosam sicut columbam

Vidi speciosam sicut columbam ascendentem desuper rivos aquarum cujus inaestimabilis odor erat nimis in vestimentis ejus et sicut dies verni circumdabant eam flores rosarum et lilia convallium

Vidi speciosam sicut columbam et circumdabant eam flores rosarum et lilia convallium

Vidi sub altare dei animas

Vidi sub altare dei animas ...

Vidi sub altare dei animas interfectorum propter dei et propter testimonium quod habebant et clara voce dicebant vindica domine sanguinem nostrum qui effusus est

Vidi sub altare dei animas sanctorum propter verbum dei quod habebant et clara voce dicebant

Vidi supra montem agnum

Vidi supra montem agnum stantem de sub cujus pede fons vivus emanat

Vidi supra montem Sion agnum stantem

Vidi turbam magnam ex omnibus

Vidi turbam magnam quam dinumerare nemo poterat ex omnibus gentibus stantes ante thronum in conspectu agni

Vidimus stellam eius in oriente

Vidimus stellam ejus ... et venimus

Vidimus stellam ejus in oriente

Vidimus stellam ejus in oriente et venimus cum muneribus adorare dominum

Vidisti domine agonem meum

Vidisti domine agonem meum quomodo pugnavi in stadio sed quia nolui oboedire mandatis principum

Vidisti domine agonem meum quomodo pugnavi in stadio sed quia nolui oboedire mandatis principum jussa sum in mamilla torqueri

Vidisti Domine et exspectasti

Vidisti domine et exspectasti agonem meum quomodo pugnavi in stadio sed quia nolui obedire mandatis principum jussa sum in mamilla torqueri

Vidisti domine iniquitates eorum adversum me iudica iudicium meum

Vidisti domine iniquitates eorum adversus me judica judicium meum

Vidisti Domine ne sileas Pacifice loquebantur

Vidit beatus Stephanus caelos apertos vidit et introivit

Vidit deus opera quae faciebat tenera propterea benedixit eam in saecula

Vidit dominus Petrum et Andream et vocavit eos

Vidit Dominus Petrum et Andream, et vocavit eos.

Vidit enim contra se post sex prenotatum sed quid pretenderet tunc ignotuM

Vidit iacob scalam summitas eius celos tangebat et descendentes angelos et dixit vere locus iste sanctus est alleluia

Vidit igitur assistere sibi

Vidit Jacob scalam summitas

Vidit Jacob scalam summitas ejus caelos tangebat et descendentes angelos et dixit vere locus iste sanctus est

Vidit Maria duos angelos in albis sedentes unum ad caput et unum ad pedes ubi positum fuerat corpus Jesu dicunt ei illi mulier quid ploras

Vidit nocte illa oculis Veniens vir

Vidit populus claudum

Vidit populus claudum ambulantem et laudantem deum et repleti sunt stupore et extasi in eo quod contigerat illi

Vidit terra commota nimiuM celi regem et dei filiuM inter duos latrones mediuM expirarE

Viditque deus cuncta que fecerat et erant valde bona

Vidlt supra montem

ViduaruM consultor utiliS pupilloruM tutor laudabiliS suas largE dispergens copiaS egenoruM pellit inediaS

Vigesima quarta die decimi mensis jejunabitis dicit dominus et mittam vobis salvatorem et propugnatorem pro vobis qui vos praecedat et introducat in terram quam juravi patribus vestris

Vigilans et sitiens haec quaesivit deum larga dona largiens sic invenit eum

Vigilanter melodum Christo harmoniset corde

Vigilanter melodum nymphe harmoniset corde

Vigilanti jam animo conservatori

Vigilate animo in proximo est

Vigilate animo in proximo est dominus deus noster

Vigilate ergo quia nescitis qua hora dominus vester venturus sit

Vigilate ergo quia nescitis Sint lumbi vestri

Vigilate et orate dicit

Vigilate et orate dicit dominus

Vigilate et orate ut non intretis in tentationem

Vigili corde dominum adorantes venite qui a sordibus purgatam sanctis martyribus beatam sociavit Afram

Vile tangit praesepium veniens ab ethere Deus omnium

Vile tangit praesepium veniens ethere rex omnium

Vim faciebant qui quaerebant

Vim faciebant qui quaerebant animam meam

Vim faciebant qui querebant animam meam

Vim virtutis suae oblitus est

Vim virtutis suae oblitus est ignis ut pueri tui liberarentur illaesi

Vim virtutis sue oblitus est ignis ut pueri tui liberarentur illesi

Vincenti dabo edere de ligno vitae quod est in paradiso dei mei

Vincenti dabo manna

Vincenti dabo manna absconditum et nomen novum alleluia

Vinclis ferreis laxatur qui salutem praestolatur ad memoriam beati restitutus sospitati

Vinclis ferreis laxatuR qui salutem prestolatuR ad memoriam beatI restitutus sospitatI

Vinctus ferro lamentabilibus alludituR modis atque stipite religatus flagris exurituR tum varias mortis species pro christo letis amplectituR

Vinculis carnis absolutus talentum sibi creditum domino suo duplicatum reportavit

Vindica Domine sanguinem

Vindica Domine sanguinem . . . super terram Effuderunt sanguinem

Vindica Domine sanguinem ... super terram

Vindica domine sanguinem sanctorum tuorum qui effusus est

Vindica sanguinem servorum Adjuva nos

Vinea enim Domini Vinea facta est

Vinea facta est dilecto in cornu, in loco uberi. v

Vinea mea electa ego te

Vinea mea electa ego te plantavi quomodo conversa es in amaritudine ut me crucifigeres et Barrabam dimitteres

Vinea mea electa ego te plantavi Quomodo conversa es in amaritudinem ut me crucifigeres et barabam dimitteres

Vinea quondam sterilis deo cultore fertilis vitem fecundam pullulat fundentem cunctis pocula

Vir angelice puntatis

Vir angelice vite angelorum fruitur facie quod habuit et comites me

Vir beate declinastI viam peccatoruM rex a deo constitutuS in terra angloruM te suscepit exaltatuM cetus angeloruM alleluiA

Vir beatissimus ad caelum oculos elevans ait domine Jesu Christe ostende etiam nunc quia et nos servi tui apostolorum fidem habentes in te et in tuis verbis unum te deum in trinitate perfecta credimus et adoramus

Vir beatus impioruM declinans consiliA in divina lege moruM messuit insigniA

Vir beatus pardum nempE fert ad caulas oviuM et leonem ad presepE bovis ferocissimuM nam minis precibus et doniS terret mulcet incitaT pravos mites vanos boniS christi quos deificaT

Vir Dei Benedictus mundi gloriam

Vir Dei Benedictus omnium justorum

Vir Dei Benedictus signum erucis

Vir dei Gamaliel ait Luciano

Vir Demini Be_.edic-.us

Vir deo plenus dum hostiam salutatem immolaret ipso ex more signum crucis agente dextera dei sancta visibiliter apparuit quae sacrosancto dominica sacramenti mysteria consecravit

Vir deo plenus quadam die primo diluculo vocans ad se Magnoaldum diaconum dixit post hujus vigilias noctis dominum et patrem meum Columbanum ad caelos migrasse cognovi

Vir dilectus a deo et ab hominibus honorificatus est

Vir domini Benedictus omnium

Vir domini Cuthbertus maris

Vir domini cuthbertuS maris tempestate cum sociis preclusuS futuri diem sereni certum predixiT Cum quibus eciam cibo sua sibi prece divinitus dato pasci promeruiT

Vir erat in terra nomine Job, simplex et rectus, a

Vir illustris arigiuS non cessabat attenciuS Verbi divini pabuluM erogare per populuM

Vir inclitus vincencius martyr domini preciosus succensus igne divini amoris constanter sustinuit supplicia passionis Et per immanitatem tormentorum Pervenit ad societatem angelorum

Vir inclltus Dlonysius

Vir inclytus N. martyr domini pretiosus succensus igne divini amoris constanter sustinuit supplicia passionis et per immanitatem tormentorum pervenit ad societatem angelorum

Vir Israelita gaude coheres Christi intercede pro nobis

Vir iste in populo suo

Vir iste in populo suo mitissimus apparuit sanctitate autem et gratia plenus iste est qui assidue orat pro populo et pro civitate ista

Vir magnifice pietatiS nolens populum cum adversariuS bello contenderE plebem miseratuS pro cunctis solus delegit occumberE

Vir obediens loquetur

Vir praeclarus nexibus carnis absolutus Christum modis omnibus libere secutus angelis gaudentibus petit astra tutus

Vir preciosuS et deo dignus servaciuS fide et meritis egregiuS Iuste a christi fidelibuS veneratur laudibuS alleluia

Vir preclarus nexibuS carnis absolutuS christum modis omnibuS libere secutuS Angelis gaudentibuS petit astra tutuS

Vir quem sine maculA fides coronabiT tua tabernaculA deus habitabiT

Vir vigil intento []

Víra láska potuchla nepravost se rozmohla

Virens in civitate

Virga Aaron fructifera Mariae typum gesserat quae nobis fructum attulit nostram qui famem dispulit

Virga de Jesse generata stirpe

Virga de radice iessE genus duxit inclituM oraculis prophetaruM quod fuerat prodituM Inde virgam egressuraM florem christum parituraM

Virga direccionis deuS virga regni tuI

Virga dulcem reddidiT aquam amarissimaM crux naturam hominiS efficit dulcissimuM virga reddit dulcedineM virga Restaurat homineM

Virga Jesse de radice genus duxit inclytum oraculis prophetarum quod fuerat proditum inde virgam egressuram florem Christum parituram

Virga Jesse floruit

Virga recta est virga regni Filiae regum

Virga triumphaliS tibi nec similiS neque taliS in te pendenteM vidisti cunctipotenteM

Virga tua et baculus tuus Si amtulem

Virgam virtutis habuiT in qua malos compescuiT sed sub norma clementiS

Virgam virtutis tuae dixit

Virgam virtutis tuae emittet dominus in splendoribus sanctorum

Virgine cum palma salva nos

Virgines domini dominum benedicite in aeternum

Virgines gloriantur quae

Virgines laudent nomen

Virginis alme Deus soboles

Virginis exiciO fit machina seva rotaruM angelico pulsU perit ingens turba viroruM Sic non imminuiT corpus mala fabrica sanctuM

Virginis eximiae Gertrudis

Virginis eximiE catharine martyris almE festa celebrarE da nobis rex pie christE

Virginis gloriose supra (omnes) solem speciose

Virginis ob meritum manet hoc memorabile signum

Virginis proles opifexque matris

Virginis proles opifexque matris virgo quem gessit peperitque virgo virginis festum canimus tropaeum accipe votum

Virginis sacrae veneremur

Virginitas caelum post lapsum

Virginum chorus laudate

Virginum tria milia Romae pavit sub regula exceptis dei famulis longe vel prope positis

Virginum tria miliA rome pavit sub regulA exceptis dei famuliS longe vel prope positiS

Virgo christi egregiA pro nobis apolloniA funde preces ad dominuM ne pro reatu criminuM vexemur morbo denciuM

Virgo Christi per visum

Virgo columbinA de mundi valle ferinA

Virgo concepit et virgo peperit

Virgo concepit et virgo peperit et post partum virgo permansit

Virgo decoratuR honor amplus ei cumulatuR synodus instabaT nova brigida stella micabaT Sacra cohors plaudiT quia signum celitus audiT

Virgo Dei II. rutilans Pulchra facie

Virgo dei genetrix ex qua lux

Virgo dei genetrix quem totus

Virgo dei genetrix quem totus non capit orbis in tua se clausit viscera factus homo

Virgo dei genetrix quem totus non capit orbis in tua se clausit viscera factus homo vera fides geniti purgavit crimina mundi et tibi virginitas inviolata manet

Virgo Dei genitrix quem totus Benedicta es virgo

Virgo Dei genitrix quem totus Benedicta et venerabilis

Virgo Dei genitrix quem totus Dolorosa

Virgo Dei genitrix virga est Stirps Jesse

Virgo deo plenissima ad nos

Virgo est electus

Virgo est electus a domino atque inter ceteros magis dilectus

Virgo est electus a domino atque inter ceteros magis dilectus qui supra pectus ejus recumbens evangelii fluenta de ipso sacro dominici pectoris fonte potavit et verbi dei gratiam in toto terrarum orbe diffudit

Virgo fame tenuatA victu sacro pascituR rotis quoque destinatA celitus eripituR et adversus sevienteS ubique consulituR

Virgo felix et serena Maria gratia plena

Virgo flagellatur crucianda

Virgo flagellatuR crucianda fame religatuR carcere clausa maneT lux celica fusa refulgeT Fragrat odor dulceS cantant celi agmina laudeS

Virgo gloriosa semper Evan gelium Christi gerebat

Virgo gloriosa semper evangelium Christi gerebat in pectore et non diebus neque noctibus vacabat a colloquiis divinis et oratione

Virgo gloriosa semper evangelium Christi gerebat in pectore suo non diebus neque noctibus a colloquiis divinis et oratione cessabat

Virgo hodie fidelis etsi

Virgo hodie fidelis etsi verbum genuit incarnatum virgo mansit et post partum quem laudantes omnes dicemus benedicta tu in mulieribus

Virgo israel revertere ad civitates tuas usquequo dolens averteris generabis dominum salvatorem oblacionem novam in terra ambulabunt homines In salvacionem

Virgo Israel revertere in

Virgo Israel revertere in civitates tuas usquequo dolens averteris generabis dominum salvatorem oblationem novam in terra ambulabunt homines in salvationem

Virgo maria non est tibi similis nata in mun do in

Virgo Maria non est tibi similis nata in mundo in mulieribus flores ut rosa odor sicut lilium ora pro nobis ad tuum filium

Virgo nobilis genitrix

Virgo parens Cnristi benedicta

Virgo pia clarA mente consternatA hostium formidinE Iuncta sponso iesU christo lacrimatA precum fortitudinE

Virgo potens sicut turris

Virgo preclarissima stella maris lucida

Virgo prudens anhelaviT ad sedem sidereaM ubi locum preparaviT linquens orbis areaM granum sibi reservaviT ventilando paleaM

Virgo prudens graditur

Virgo prudentissima acceptis

Virgo prudentissima quo progrederis quasi aurora valde rutilans filia Sion tota formosa et suavis es pulchra ut luna electa ut sol

Virgo pugil christI virtutum forma fuistI verbo fulsistI dum transferri meruistI Fragrat odor dulceS cantant celi agmina laudeS alleluia

Virgo sacrata nobilis

Virgo sancta brigidA pro nobis exorA corda rigans aridA desuper irrorA sit mens christo placidA vox laudis sonorA

Virgo sancta Catharina Graeciae gemma urbe Alexandrinae costi regis filia

Virgo sancta catharinA grecie gemmA urbe alexandrinE costi regis erat filiA

Virgo sancta deI catharina locum requieI quam possedistI quod prestet gracia christI obtineas gentI te puro corde colentI

Virgo sancta templo data post facta est dei templum est plebs deo grata mariae sequens exemplum

Virgo sancta templo datA post facta est dei templuM templum est plebs deo gratA marie sequens exempluM

Virgo singularis inter omnes mitis nos culpis solutos mites fac et castos

Virgo sub sacra regulA multarum iam preambulA se deo consecraviT

Virgo venerabiliS ab infanciA in via dei fuit stabiliS nam scholasticA mundum despexit nec deficienS umquam respexit vana fugienS

Virgo verbo concepit virgo

Virgo verbo concepit virgo permansit virgo peperit regem omnium regum

Virgo virga tuis fer opem

Virgo virginum praeclara

Viri autem qui comitabantur

Viri Galilaei quid admiramini

Viri Galilaei quid admiramini aspicientes in caelum alleluia quemadmodum vidistis eum ascendentem in caelum ita veniet alleluia alleluia alleluia

Viri Galilaei quid aspicitis

Viri Galilaei quid aspicitis in caelum hic Jesus qui assumptus est a vobis in caelum sic veniet alleluia

Viri galilei quid admiramini aspicientes in celum alleluia Quemadmodum vidistis eum ascendentem in celum ita veniet Alleluia alleluia alleluia

Viri galilei quid aspicitis in celum hic iesus qui assumptus est a vobis in celum sic veniet alleluia

Viri impii dixerunt opprimamus

Viri impii dixerunt opprimamus virum justum injuste et de spoliis ejus sortem mittamus

Viri impii dixerunt opprimamus virum justum injuste et deglutiamus eum tamquam inferi vivum auferamus memoriam illius de terra et de spoliis ejus sortem mittamus inter nos ipsi enim homicidae thesaurizaverunt sibi malum insipientes et maligni oderunt sapi

Viri sancti gloriosum sangui nem fude runt pro dom

Viri sancti gloriosum sanguinem fuderunt pro domino amaverunt Christum in vita sua imitati sunt eum in morte sua et ideo coronas triumphales meruerunt

Viri usque gloria Regis iram non

Viribus corporis cepit Martinus igitur obitum

Viribus corporis coepit repente destitui convocatisque discipulis in unum dixit

Viriliter agite et confortetur

Viriliter agitE et confortetur cor vestruM omnes qui speratis in dominO

Viriliter agite et confortetur Diligite Dominum

Viro sevo gehennalI taliore tunc letalI plaga fracto numerariuS imperabat nefariuS qui tres boves diros feciT fieri in quos proieciT virginem christi ligataM ferventissimos Sed grataM sponsam sibi iesus piE liberavit ipsa diE

Viror carnis flore mundiciE vigor vite fructu iusticiE splendor verbi dono scienciE te decorant stantem in aciE te coronant in statu gloriE

Virque super cadens micuit quae sit via pandens

Virque super candenS micuit que sit via pandenS

Virtute magna reddebant

Virtute magna reddebant apostoli testimonium resurrectionis Jesu Christi domini nostri alleluia alleluia

Virtutes caeli movebuntur et

Virtutum et rex gloriae ...

Virtutum fretus tegminE sub trinitatis nominE fugabat hostes penituS ut miles imperterrituS

Virtutum magnitudinE effloruit mirificE claudorum gressus dirigenS surdorum aures erigenS

Virtutum pennis ad astra

Víru a doufání v Boha Otce míti jest v něm ubezpečení > Věřmež v Boha Otce všeho stvořitele

Víru vyznávejme dnešní den křesťané

Víru vyznávejme naší křesťané dnešní den

Visi sunt oculis Justorum animae

Visi sunt oculis Justorum animae ,.. malitiae

Visio monstratA regi de rege beatA consonat emeritE christo sine crimine vitE

Visionem quam vidistis

Visionem quam vidistis nemini dixeritis donec a mortuis resurgat filius hominis

Visita nos domine in salutari

Visita nos domine in salutari tuo

Visita nos o oriens ex alto

Visitasti terram et inebriasti

Visitationem virginis Mariae

Visitavit nos oriens ex alto

Viso domino

Visus est Gregorius

Vita Christi resurgente humano generi laudes

Vita duarum agitur gemina

Vita eius gloriosa virtutibus distincta fuiT sanctitate et pietate decorA

Vita in ligno moritur infernus et mors lugens spoliatur

Vita in ligno moritur infernus ex morsu despoliatur

Vita nostra est abscondita

Vita quam felix eternA quam pater dat per genituM natus tamquam probus vernA nobis paravit adituM et ut felix sit modernA vita sanctum dat spirituM Cor trahentem ad supernA nos ad salutis merituM

Vita sanctorum Deus angelorum

Vita verbo est Wulstanus

Vita vivens angelicA inter sororum agminA monstrans virtutum luceM

Vítaj milý Jezukriste vítaj Synu Panny čisté

Vítaj svaté tělo Krista našeho milého Pána

Vitam agens caelicam Karolo petente navem petri typicam pura regit mente quam per stipem modicam reficit repente

Vitam agens celicaM carolo petentE navem petri typicaM pura regit mentE Quam per stipem modicaM reficit repentE

Vitam iustiS confert eduliuM malis morteM infert et iudiciuM

Vitam petiit a te tribuisti

Vitam petiit a te tribuisti ei domine gloriam et magnum decorem imposuisti super eum posuisti in capite ejus coronam de lapide pretioso

Vitam petiit ad te et tribuisti ei longitudinem dierum in saeculum saeculi

Vitam petiit et tribuisti Domine praevenisti

Vitam petiit et tribuisti In virtute

Vitam petiit et trihuisti Desiderium animae

Vitam probant vilitaS simplex innocenciA cura disciplinE Zelo iuncta caritaS veritas modestiA testes sunt doctrinE

Vite celestis amatorem sanctum suum dominus mirificavit unde sacrificium iusticie sacrificaviT

Vite dator omnipotens

Vite spectans uterque exituM implorata sancti clemenciA statim sentiT salutis redituM

Vite testis veritatis adsis

Vítej Jezu Kriste z nebeské výsosti

Vítej Jezu Kriste z nebeské výsosti > Ave graciosa

Vítej milý Jezu Kriste vítej synu panny čisté

Vítej sladký těšiteli temnosti osvětiteli

Vítěze slavného Pána našeho s nebešťany chvalme

Vitone laudabilis Hydulphe mirabilis

Vitus Christo complacuit

Vitus Luccanus genere fidem

Vitus vir corde non corpore

Vivam prelibans hostiaM super mensam dominicaM

Vivat aidanus inquit tua rex dexterA et semper maneat incorruptA

Vivat domine anima tua ut non videamus mortem neque parvulos nostros deficientes

Vive panis qui divisuS tamen nos divideriS qui cum sancto spiritu eT patre unum crederiS In te uni per te munI quos uno pane reficiS

Vivens in mundo labilI sponso coniuncta nobilI sursum deliciatuR clausoque carne fragilI tamquam in vase fictilI Thesauro gloriatuR

Vivens sine maculA iuste sanctus istE intrat tabernaculA tecum tua christE

Vivit Dominus et benedictus Deus

Vivit dominus et benedictus deus salutis meae

Vivo autem ego

Vivo ego dicit dominus nolo

Vivo ego dicit dominus nolo mortem peccatoris sed ut magis convertatur et vivat

Vivo pani morte iunctA vita vivit vita functA

Vivo pani morte iunctuS vita vivit vita functuS

Vivo pani morte junctus vita vivit vita functus

Vivus panis angelorum

Vix justus salvabitur Libera me Domine de morte

Viziž duše povolání víry a pravdy pokání

Vizme příklad smrtelnosti mrtvého jenž neseme > Rogamus te Domine

Vizmeš člověka nedávno živého

Vizmež ctitele Božího ve všem dokonalého

Vizmež pacholíčka anť v jesličkách leží

Vizmež příklad smrtedlnosti mrtvého jenž neseme

Vizmež věrní Bohu milí kterak mnohá dobrodiní

Vobis datum est nosse

Vobis datum est nosse mysterium regni dei ceteris autem in parabolis dixit iesus discipulis suis

Vobis datum est nosse mysterium regni dei ceteris autem in parabolis dixit Jesus discipulis suis

Voca me et respondebo tibi aut certe loquar et tu responde mihi

Voca operarios et redde illis

Voca operarios et redde illis mercedem suam dicit dominus

Vocabis nomen ejus Jesum ipse

Vocat hanc matrem nominE domini primo faminE elisabeth vi supernA quod fuit clausum aliiS in velatis mysteriiS noticia in eternA

Vocat hanc matrem nomine domini primo famine Elisabeth vi superna quod fuit clausum aliis in velatis mysteriis notitia in aeterna

Vocatus quoque a domino respondit adsum et ait ei dominus

Vocavit angelus domini

Vocavit angelus domini Abraham de caelo dicens benedicam tibi et multiplicabo te sicut stellas caeli

Voce cordis et oris in laudem sui redemptoris consurgat omnis fidelis cujus mediante gratia martyr et virgo Catharina facto clamore hora matutina exivit obviam Christo sponso qui sedet super cherubim cuncta videns in absconso ferens sertum rosae et lilii

Voce mea ad Dominum

Voce mea ad dominum clamavi et exaudivit me de monte sancto suo

Voce predicantiS signo virge floridantiS milia septenA deo credunt mente serenA

Voce predicantiS signo virge floridantiS milia septenA vota dant christo mente serenA

Voce propheciE signatur origo mariE

Voce prophetiae signatur origo Mariae

Voce puella caruiT signo dato rehabuiT

Voce quippe de caelo lapsa cuidam insinuat praesuli dignum episcopatu Nicolaum

Voce quippe de caelo Operibus sanctis

Vocem jucunditatis annun tiate, et audiatur, allel

Vocem tuam audivi in paradiso et timui eo quod nudus essem

Voces igitur ille influebat auribus ejus et eliquebatur veritas in cor ejus et currebant lacrimae ejus et bene illi erat cum illis

Voces lete modulos omnis decet populos

Vocularum evo neuma concinamus

Voiens IToe scire

Volámeť z hlubokosti žaláře temného > De profundis clamavi

Volavit ad me

Volebat enim conferenti aestus suos ut proferret quis esset aptus modus vivendi sic afecto ut ipse erat ad ambulandum in via dei in qua alius sic alius sic ibat

Volens deus venerarI sanctum suum et solarI plebem per beneficiA fecit corpus exhumarI et abinde deportarI devote cum leticiA caput treviris translatuM ghelrie est corpus datuM de quo gaudet zutphaniA bonum seminavit satuM fructum metet ergo gratuM deo pr

Volens noe scire si iam cessassent aque emisit columbam que ramum virentis olive in ore suo deferens Ad arcam reversa est

Volo pater ut ubi ego sum ibi

Volo pater ut ubi ego sum ibi sit et minister meus

Voluntariae sacrificabo tibi

Von Adam her so lange tzeyt

Vos amici mei estis

Vos amici mei estis si feceritis quae ego praecipio vobis

Vos amici mei estis si feceritis quae praecipio vobis dicit dominus

Vos amici mei estis si feceritis que precipio vobis dicit dominus

Vos amici mei qui secuti

Vos ascendite ad diem festum

Vos ascendite ad diem festum hunc ego non ascendam quia tempus meum nondum advenit

Vos autem dixi amicos quia omnia quaecumque audivi a patre meo nota feci vobis alleluia

Vos enim in cordibus vestris ...

Vos estis cives sanctorum

Vos estis lux hujus mundi qui in patientia possidebitis animas vestras

Vos estis lux mundi dicit

Vos estis lux mundi dicit dominus in patientia vestra possidebitis animas vestras

Vos estis lux mundi dicit dominus Qui in paciencia vestra Possidebitis animas vestras

Vos estis qui permansistis

Vos estis qui permansistis me

Vos qui aliquando eratis

Vos qui in pulvere estis expergiscimini et laudate ecce dominus veniet cum salute

Vos qui in turribus estis

Vos qui in turribus estis aperite portas dominus omnipotens fecit virtutem et victoriam dedit de inimicis nostris

Vos qui reliquistis omnia et

Vos qui reliquistis omnia et secuti estis me centuplum accipietis et vitam aeternam possidebitis

Vos qui secuti ... dicit Dominus

Vos qui secuti ... regeneratione

Vos qui secuti ... sedebitis

Vos qui secuti ... sedebitis ... dicit

Vos qui secuti ... sedebitis ... dieit

Vos qui secuti ... sedebltis

Vos qui secuti estis me sedebitis super sedes iudicantes duodecim tribus israel dicit dominus

Vos qui secuti estis me sedebitis super sedes judicantes duodecim tribus Israel dicit dominus

Vos qui transituri estis

Vos qui transituri estis Jordanem aedificate altare domino de lapidibus quos ferrum non tetigit et offerte super illud holocausta et hostias pacificas deo vestro

Vos vocatis me magister et

Vota mea Domino ... coram

Vota mea Domino ... in conspectu

Vota mea domino reddam in atriis domus domini

Votis et vocibus laudantes dominum instemus laudibus virginis virginum

Votiva cunctis orbita lucis

Votivum celebrans concio festuM laudibus huic iubiluM iungat honestum oswinuM recolens fide devotA cuius lux deus est nocte remotA

Vovete, et reddite Domino Deo vestro, omnes qui in

Vox beato sic ait in visu Udalrice episcope scias te hodie hospites suscepturum esse

Vox clamantis in deserto

Vox clamantis in deserto parate viam domini rectas facite semitas dei nostri

Vox clara ecce intonat

Vox clara ecce intonat obscura quaeque increpat procul fugentur somnia ab aethre Christus promicat

Vox de caelis intonuit veni dilecta mea veni intra thalamum tui sponsi quae postulas impetrasti pro quibus oras salus erit

Vox de caelis o vos Libera me de morte

Vox de caelis sonuit et vox

Vox de caelis sonuit et vox patris audita est hic est filius meus in quo mihi complacui ipsum audite

Vox de caelo ad Antonium

Vox de celis in turbaruM est audita mediO qua benigne confirmatuR indulta peticiO ergo votis insistamuS iam certi de premiO

Vox de celis insonuiT veni electa mea venI intra thalamum sponsi tuI que postulas impetrastI qui te laudant salvi fienT

Vox enim t-ua dulcis Domine Deus virtutum

Vox exsultationis et salutis

Vox iliis clamantibus Quadam die tempestate

Vox in Hama audita . .. pioratus

Vox in Rama audita ... plorans

Vox in Rama audita ... ploratus

Vox in Rama audita est ploratus et ululatus Rachel plorans filios suos

Vox laetitiae in tabernaculis

Vox laetitiae in tabernaculis justorum alleluia alleluia alleluia

Vox tonitrui tui deus in rota

Vox tonitrui tui deus in rota Joannes est evangelista mundi per ambitum praedicans lumen caelicum qui triumphans Romae lavit in vino stolam suam et in sanguine olivae pallium suum

Vox tua o bone Jesu plena

Vox turturis audita est in

Vox una fertur omniuM vere deo dignissimuM

Vstal jest Kristus z mrtvých král

Vstal jest této chvíle ctný Vykupitel

Vstal jest z mrtvých za nás ukřižovaný > Resurexi et adhuc

Vstalť jest Bůh z mrtvých svou mocí

Vstalť jest Kristus slavně z mrtvých

Vstalť jest Kristus z hrobu svého alleluia

Vstalť jest Kristus z hrobu svého alleluia > Surrexit Christus hodie alleluia humano pro solamine alleluia

Vstalť jest Kristus z mrtvých král

Vstalť jest nynie Ježíš z mrtvých

Vstalť jest této chvíle ctný Vykupitel

Vstoupení Kristovo pamatujme z cest jeho se nikam neuchylujme

Vstoupil jest Ježíš na vysokou horu

Vstoupil jest Kristus na nebe alleluia aby věrné pojal k sobě

Vstoupil jest Kristus na nebe dokonav zde práci

Vstoupil Kristus vzhůru z světa nízkosti

Vstoupil Pán Kristus na nebe alleluia vysvobodil vězně

Vstoupil Pán Kristus na nebe alleluia zpomenuv na své sluhy

Vstoupil Pán Kristus na nebe dokonav zde práci

Vstoupiv na nebe dal utěšitele Boha sobě rovného

Všechněm lidem sluší v své paměti míti > O panu Heraltovi

Všecko lidské pokolení jsme příchozí a pohostinní

Všeho světa Stvořitele pochvalmež žádostivě

Všeho světa Stvořiteli a věrný vykupiteli

Všeho světa Stvořiteli milostivý Spasiteli

Všeho světa Stvořiteli milostivý Spasiteli > Rex regum clemancie

Všel do hrádku jednoho Kristus

Všel Ježíš do Kafarnaum města židovského

Všemohoucí Bože náš pohleď v tento čas na nás

Všemohoucí mocný Bože tvá moc všecko může

Všemohoucí Otče náš uslyš nás v tento čas

Všemohoucí Pane cos na mne dopustil

Všemohoucí Pane náš stvořiteli Bože Otče

Všemohoucí přežádoucí Kriste zvolený

Všemohoucí přežádoucí náš milý Pane milost tvá

Všemohoucí Stvořiteli nebe země slavný králi

Všemohoucí stvořiteli Otče svatý Synu Boží

Všemohoucí věčný Bože tě chválí lid tvůj jakž může

Všemohoucí věčný Bože tě chválí lid tvůj jakž může > V moci v moudrosti dobrého chvalmež Boha v svatých jeho

Všemohoucího Otce nebe i země tvůrce

Všemu světu zlořečení všemu lidu zatracení

Všickni hříšní k vodám pojďte

Všickni jenžto kajícího došli jsme zarmouceného srdce

Všickni křesťanští dluhové povinni dobří skutkové

Všickni lidé jsouc smrtedlní zemřítiť musejí

Všickni lidé pozorujte coť nám svatí mluví

Všickni máme vážiti a sobě pilně rozjímati

Všickni my se radujme a Boha velebme

Všickni pobožní křesťané kteřížto v Krista věří

Všickni spolu shromáždění vzdávejme Bohu chválení

Všickni svatí Boha ctili v skutku v pravdě velebili

Všickni světí Boha ctili v skutku v pravdě velebili

Všickni věřící křesťané v modlitbě Kristem vydané > Pohleď na nás milý Pane

Všickni věřící křesťané víru naší vyznávejme

Všickni věrní křesťané Bohu chválu vzdejme

Všickni věrní křesťané milost nesmírnou važme

Všickni věrní křesťané veselme se nyní

Všickni věrní Pána znejme a naň se rozpomínejme

Všickni věrní povstaňme z sna tvrdého prociťme

Všickni věrní povstaňme z tvrdého sna prociťme

Všickni ze všeho srdce věřme v všemohoucího Otce

Vulnerasti cor meum soror mea sponsa vulnerasti cor meum alleluia alleluia

Vulneraverat caritas Christi cor ejus et gestabat verba ejus in visceribus quasi sagittas acutas et exempla servorum dei quos de mortuis vivos fecerat tamquam carbones vastatores

Vulpes foveas habent et volucres caeli nidos filius autem hominis non habet ubi caput suum reclinet

Vult custos esse bonus huic

Vultum tuum deprecabuntur

Vultum tuum deprecabuntur Audi filia

Vykvetla hůl Aronova když jest divně porodila Krista

Vymítal jest Pán Ježíš z lidí němé ďábelství

Vypravujmež všickni slávu Pána Jezukrista

Vypravujtež nebeští slávu slova vtěleného

Vypravujtež nebeští slávu slova vtěleného > Coeli enarrant gloriam Dei

Vypsal svatý Lukáš zjevně Kristovo vstoupení

Vyšlo slunéčko z hvězdy když jest z Panny vyšel > Sol de stella oritur

Vyvýšená láska pravá nad všecky ctnosti

Vyznání víry křesťanské jest i v Ježíše Krista > Jezu Kriste tys zajisté syn pravý

Vyznávajíce trojího ctěmež Boha jediného

Vyznávejmež se Pánu Bohu hříchův našich

Vzbuď nás Pane ať povstaneme

Vzdajmež chválu Pánu Bohu našemu nebeskému králi

Vzdajmež čest chválu Bohu nad všecky požehnanému

Vzdejmež Bohu chválu izrahelskému

Vzdejmež Bohu chválu Pánu našemu nebeskému

Vzdejmež chválu Bohu Otci kterýž stvořil všecky věci

Vzdejmež chválu Bohu spolu všickni věrní

Vzdejmež chválu děkování Pánu Bohu mocnému > Hej hej pomáhej milý

Vzdejmež chválu myslí stálou otci věčnému

Vzdejmež chválu nebeskému Pánu věčnému stvořiteli

Vzdejmež chválu Pánu i Bohu všemohoucímu

Vzdejmež chválu po všechny věky > Laudem Deo dicam per secula

Vzdejmež chválu velebnému Pánu Jezu Kristu

Vzdejmež čest Bohu svému z jeho dobrodiní

Vzdejmež čest chválu Bohu nade všecky požehnanému

Vzhlédniž na nás pane tento čas poslední

Vzkříšení Spasitele svého chval každý člověk

Vzkříšení Spasitele svého chval každý člověk > Hoc festum venerantes concordi voce

Vždyckyť se sluší modliti a nepřestávati

Vždyckyť se sluší modliti a nepřestávati > Ezechielis porta clausa


Global Chant Database
Global Chant Database